Skip til primært indhold

Sygehuset i Faaborg på vej mod afvikling

De første skridt mod en endelig lukning af sygehuset i Faaborg bliver taget i denne måned. Det vedtog et enigt regionsråd i Region Syddanmark på sit seneste møde.

Den overordnede beslutning om at lukke sygehuset i Faaborg blev allerede truffet ved et tidligere regionsrådsmøde. Nu foreligger der så en endelig køreplan for, hvordan afdelinger skal flyttes, bygningerne sælges, og pengene fordeles.

Medarbejderne er garanteret job

Lukningen af sygehuset i Faaborg vil i alt påvirke 70 personer, som dog er omfattet af ansættelsesgarantien. Det betyder, at de vil blive tilbudt ansættelse et andet sted på regionens sygehuse.

"Vi vil tage hånd om de berørte medarbejdere på sygehuset i Faaborg. De er ikke kun omfattet af regionens ansættelsesgaranti. Vi har også i forbindelse med sygehusstrukturændringerne givet de ansatte personalemæssige garantier," siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Økonomisk sparer Region Syddanmark ca. 10,5 mio. kr. ved lukningen af sygehuset i Faaborg. Pengene vil dels blive tilført OUH i 2010-2011 og dels tilført Region Syddanmarks budget for 2012.

Flytter til Svendborg og OUH

Inden årsskiftet vil ortopædkirurgisk ambulatorium, rehabiliteringsfunktionen samt røntgenafdelingen flytte til Svendborg Sygehus, ligesom behandlingen for rødme og håndsved vil rykke til OUH, når vestfløjen på OUH tages i brug.

I 2010 flyttes behandlingen af våd AMD – den lidelse, der tidligere blev kaldt øjenforkalkning – til OUH. I 2011 rykkes den ortopædkirurgiske operationsaktivitet og anæstesiologiske afdeling til Svendborg Sygehus. Og efter planen bliver sygehuset i Faaborg sat til salg i 2012.

"Et af de kommende skridt bliver at gå i dialog med kommunen om den fremtidige brug af bygningerne," siger Carl Holst (V).

Når salget af sygehuset i 2012 er en realitet, vil der blive arbejdet på at finde alternativ placering af tale/høre-instituttet, distriktspsykiatrien samt jordemoderkonsultationen, der har adresse på sygehuset, ligesom der også vil arbejdes på en løsning til Blodbussen og Mammografibussen, der holder til på matriklen.

APPFWU01V