Skip til primært indhold

De gule ambulancer når hurtigere frem

7,5 minutter. Det er den gennemsnitlige tid, borgerne i Region Syddanmark må vente på en ambulance. For et år siden lød den gennemsnitlige ventetid på 8,2 minutter.

Tallene skal dog læses med en vis forsigtighed, eftersom der kun er 14 dage under den nye kontrakt med Falck at tage udgangspunkt i.

Alligevel viser den første måling, at responstiden for de gule ambulancer i regionen er væsentligt forbedret i hele Syddanmark.

Hjælpen er nær

”Vi har fra starten været meget optaget af, at aftalen med Falck skulle garantere borgerne i Region Syddanmark tryghed ved, at hjælpen er nær. Derfor glæder jeg mig over, at de første målinger viser, at Falck lever op til det krav,” siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Selv om der kun har været kort tid at måle den nye responstid på, vurderes den alligevel at være en god pejlesnor for fremtiden.

Dels skyldes den forbedrede responstid, at der er fire nye ambulanceberedskaber i den nye dækning. Dels er Falck i dag forpligtet til at holde de 59 ambulanceberedskaber til rådighed i den aftalte drifttid.

Responstid under lovede niveau
De gennemsnitlige tider er på dagsordenen, når det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område mødes i dag.

”Den gode responstid ligger ikke kun under sidste års niveau. Den er også under det aftalte niveau ifølge kontrakten. Det betyder, at responstiden kan stige, men alligevel holde sig inden for det aftalte og være en forbedring for borgerne,” siger Poul-Erik Svendsen (S), stedfortrædende formand for det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område.

Fakta

  • Region Syddanmark underskrev i foråret 2009 kontrakt med Falck om ambulancedækning gældende fra 1. september 2009 og frem til 31. august 2013 (dog med mulighed for forlængelse i 2 år).
  • Aftalen indebærer, at Falck er forpligtet sig til at have 56 døgnberedskaber samt 3 dagsberedskaber til rådighed året rundt. Hvis ikke Falck kan leve op til dette, tildeles Falck ifølge kontrakten en bod.
  • Denne bod kommer dog ikke til udbetaling, såfremt den gennemsnitlige responstid pr. år ligger under følgende delresponstidsmål: Fyn 7,9 minutter, Sydvestjylland 8,6 minutter, Sønderjylland 9,8 minutter og Trekantsområdet 7,9 minutter.
  • De første 14 dage har givet følgende responstider: Fyn 7,0 minutter, Sydvestjylland 8,4 minutter, Sønderjylland 8,7 minutter og Trekantsområdet 6,8 minutter.
  • Foruden bodsbetaling indeholder kontrakten også en bonusordning, der indebærer, at Falck på årsplan tildeles en bonus, hvis responstiden i Region Syddanmark er lavere end forventet. Denne bonus stiger, såfremt den samlede responstid for hele Region Syddanmark bringes yderligere ned.
APPFWU02V