Skip til primært indhold

Statsstøttet fremtid på Lindø?

Der er mange medarbejdere, der har brug for en afklaring omkring fremtiden. Er der mulighed for, at etablere et specialskibsværft på Lindø, økonomisk understøttet af Staten?

Det er essensen af et brev til Folketingets Erhvervsudvalg, fra Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, Jan Boye (K), borgmester i Odense Kommune, og Palle Hansborg-Sørensen (S), borgmester i Kerteminde Kommune.

I brevet er der stillet fire spørgsmål, som regionsformanden og borgmestrene gerne vil have Erhvervsudvalget giver uddybende svar på.

Det drejer sig blandt andet om, hvorvidt den danske flåde i fremtiden skal lægge sine ordrer i udlandet. Om de meget stærke vidensmiljøer der er ombygget omkring skibsproduktion ikke fortsat kan udnyttes indenfor udvikling af specialskibe i fremtiden. Og ikke mindst, om det er muligt, at sikre en fortsat specialskibsproduktion på Lindø.

Det sidste punkt er uddybet med et kort konkret idéforslag fra de tre brevskrivere.

Værftet vil i en begrænset størrelse på op til 500 mand kunne fokusere på at opretholde en strategisk kapacitet til at bygge specialskibe, og forsyne den danske flåde. Med specialskibe tænkes der for eksempel på skibe til opsætning af havvindmøller, miljøskibe, færger til de danske øer, isbrydere til f.eks. Grønland m.m. står der i brevet.

APPFWU02V