Skip til primært indhold

Samlet kræfter mod kræften

Kvinder med brystkræft har nu fået endnu bedre faciliteter på Sydvestjysk Sygehus. Mandag 2. november indviede sygehuset et nyt Mamma-Center og dermed er kompetencerne om det effektive brystkræftforløb samlet ét sted.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) indledte sin tale med ønsket om, at sundhedsminister Jakob Axel Nielsen havde været der. Sundhedsministeren har nemlig fornyelig sendt et brev rundt til alle regioner, hvor han vil sikre sig, at regionerne løser deres opgave med at tilbyde brystscreening til de kvinder. 

Carl Holst taler med Bjarne Normark og Marianne Møller til indvielse af Mamma-Center i Esbjerg. Radiograf Marianne Møller taler med regionsrådsformand  Carl Holst (V). Anledningen er indvielse af et nyt Mamma- Center i Esbjerg. Til højre ses sygehusdirektør Bjarne Normark.  Foto: Jørgen Diswal

Carl Holst taler med Bjarne Normark og Marianne Møller til indvielse af Mamma-Center i Esbjerg. Radiograf Marianne Møller taler med regionsrådsformand Carl Holst (V). Anledningen er indvielse af et nyt Mamma- Center i Esbjerg. Til højre ses sygehusdirektør Bjarne Normark. Foto: Jørgen Diswal

Vi tager vores opgave på os

- Indvielsen af Mamma-Centret her på Sydvestjysk Sygehus er et godt eksempel på, at vi tager vores opgave og ansvar meget alvorligt, sagde regionsrådsformanden. Han kunne i flere sammenhænge glæde sig over de nye faciliteter:

- De nye omgivelser er til gavn for patienterne, der fremover slipper for at skulle rundt i flere afdelinger i huset. Jeg tror også, at det er til gavn for arbejdsglæden blandt medarbejderne i hverdagen. I sidste ende er det jo jeres indsats, der gør en forskel for patienterne. Sundhedsvæsenet bliver ikke bedre, hvis ikke vi har de mange ildsjæle ude i afdelingerne, sagde Carl Holst. 

Større sammenhæng i patientforløbet

Tidligere har faciliteter og personale til mammografi befundet sig på sygehusets røntgenafdeling, mens den kirurgiske brystklinik, hvor de foretager behandling og operation af brystkræft har befundet sig et andet sted. Det, at aktiviteterne nu er samlet ét sted, gør, at afdelingen bedre kan honorere kravet om sammenhæng i patientforløbet.

Fakta

Mamma-Centret er bemandet med blandt andet kirurgiske læger, mammografilæger, radiografer og sygeplejersker.

Den del af sygehuset, hvor det ny Mamma-Center ligger, huser allerede onkologer og patologer, som Mamma-Centret har et stort samarbejde med.

Oprettelsen af Mamma-Centret er en stor fordel for både patienter og personale, da det letter det tværfaglige samarbejde og planlægningen af patienternes forløb.

Siden screeningsbussen, der tilbyder mammografi til kvinder mellem 50 og 69 år, begyndte at køre i september 2007, har Sydvestjysk Sygehus oplevet en stor tilgang af patienter. Før var der ca.170-180 nye patienter årligt, mens det tal nu er steget til 300 nye tilfælde årligt.

Den tidlige screening betyder, at flere knuder opdages, mens de er små og patienten har en bedre mulighed for at blive rask igen.

APPFWU02V