Skip til primært indhold

Grindsteds drikkevand er beskyttet

Der er intet, der tyder på, at Grindsted Vandværk, der forsyner beboerne i Grindsted med vand, kan blive ramt af forureningen efter Grindstedværket.

Det peger de foreløbige vurderinger på, efter at regionen har lavet en dyb boring. Boringen er brugt til at undersøge om det lerlag, der beskytter drikkevandet mod nedsivning af forurening, er tæt. Undersøgelsen, der netop er afsluttet, viser, at lerlaget er tæt i området under fabriksgrunden og banegravsdepotet.

"Jeg har stor forståelse for den bekymring, som beboerne i Grindsted har som følge af forureningen. Region Syddanmark har foretaget en række undersøgelser, og intet tyder på, at der er problemer med drikkevandet", siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

"Forureningen under Grindsted er en sag, som regionsrådet er optaget af. Det viser den handlingsplan, regionsrådet har vedtaget, og den følger vi.

Arbejdet med handleplanen følges af en følgegruppe med deltagelse af Billund Kommune og Miljøministeriet.

Det har stor betydning for os, at vi har et godt samarbejde med Billund Kommune, sådan at vi til gensidig gavn får grebet arbejdet an på den rigtige måde".

Der er boret ned i 230 meters dybde, og det viser sig, at grundvandet i det pågældende område er beskyttet af et op til 15 meter tykt lerlag. Der er sandlommer i leret, men der er ikke konstateret utætheder. Laget under leret, hvor drikkevandet i Grindsted hentes, indeholder således ikke forurening med chlorerede opløsningsstoffer og nedbrydningsprodukter i det område, som er undersøgt i Grindsted by.

Siden 1914 har der været produceret medicinstoffer og hjælpestoffer til fødevareproduktion i Grindsted, og der er restprodukter derfra, som er placeret tæt på byen og i Kærgaard Plantage.

"Vi er i gang med en redegørelse over hvilke stoffer, Grindstedværket har anvendt gennem tiden. Det er tale om et meget stort antal dvs. over 1.000 forskellige kemiske stoffer. Vi skal bruge redegørelsen til at målrette vores kommende undersøgelser af bl.a. banegravsdepotet, siger Trine Korsgaard, områdechef i jordforureningsafdelingen, i Region Syddanmark.

Banegravsdepotet er blot et af fire forurenede området, som ligger i umiddelbar nærhed af byen. Sidste år i juni vedtog regionsrådet en handleplan for en gang for alle at få en samlet vurdering af risikoen fra de fire forurenede områder.

Arbejdet med undersøgelserne forløber planmæssigt, og medio næste år vil der blive præsenteret en samlet vurdering af, i hvilket omgang forureningen har spredt sig.

Fakta

Grindstedværkets produktion har givet anledning til forurening fire steder i og omkring Grindsted By. Det drejer sig om selve fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og Grindsted Kommunens gamle losseplads.

Produktionen på fabriksgrunden begyndte i 1914. Egentlig produktion af medicinalvarer og hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien startede i 1924.

Forureningen på fabriksgrunden stammer fra tidligere tiders spild af råvarer og kemikalier og udgøres hovedsagelig af opløsningsmidler, sulfastoffer og barbiturater.

Der er påvist en massiv forurening i det øvre grundvandsmagasin.

Regionsrådet vedtog i 2008 en handleplan for de fire forureninger.

APPFWU02V