Skip til primært indhold

Fremtidssikringen af Tønder Sygehus er i gang

Der var flere konkrete initiativer og forslag i spil, da styregruppen, der sammen skal undersøge, hvordan man kan fremtidssikre Tønder Sygehus, forleden holdt sit første møde.

I styregruppen sidder repræsentanter fra Region Syddanmark, Tønder Kommune og foreningen Tønder Sygehus’ Venner. Sammen skal de undersøge, hvordan de ledige lokaler på Tønder Sygehus fremover kan bruges.

1. december 2009 bliver Tønder Sygehus et såkaldt sammedagssygehus med ambulatoriefunktioner og diagnostik. Det betyder, at  hen ved 2000 kvm2 vil komme til at stå ubenyttede hen.   

Holst: Gode ideer og forslag i spil

Regionsrådsformand Carl Holst (V) glæder sig over, at fremtidssikringen af Tønder Sygehus nu er i gang:

- Der kom mange gode ideer og forslag til, hvordan vi fremtidssikrer sygehuset. Nu kan vi gå i gang med mere konkret at undersøge, hvilke sundhedsaktiviteter, vi kan placere på sygehuset. I den proces er det vigtigt, at også medarbejderne spørges til råds, siger regionsrådsformanden.

- Jeg glæder mig over, at vi sammen er gået ind i det her arbejde, for ingen af os kan gøre det alene. Som jeg også tidligere har sagt: Region Syddanmark vil gerne medvirke til, at der fortsat er lys i vinduerne på Tønder Sygehus.

Rudebeck: Skal være en attraktiv arbejdsplads

- Det er vigtigt, at sygehuset fortsat bliver en attraktiv arbejdsplads for Tønder Kommune. Vi ser derfor gerne, at sygehuset udbygges med flere sundhedsaktiviteter. Det kan være funktioner, der allerede findes andre steder i regionen, men vi er også åbne overfor ideer om helt nye funktioner, siger Tønder Kommunes borgmester, Laurids Rudebeck (V). 

Klarlægning af sundhedsopgaver i området

Tønder Kommune og Region Syddanmark går nu i gang med at beskrive, hvilke funktioner, der allerede er i Tønder Kommune og hvor de fysisk er placeret. Herefter skal man sammen med regionale og kommunale fag-personer undersøge, hvordan nogle af disse funktioner med fordel kan samles på sygehuset.

Udvikling af helt nye funktioner

Foreningen Tønder Sygehus’ Venner har ønsket, at man skal undersøge, om der er behov for sengepladser til korttidsindlæggelser på sygehuset.

På styregruppemødet blev der også talt om udvikling af helt nye behandlingsmetoder. Et af emnerne var udviklingen af et forsøgscenter for telemedicin, og om et sådant center eventuelt kan placeres på Tønder Sygehus. En af fordelene ved dette er, at behandlingen dermed flytter så tæt ud til borgerne som muligt.

Disse ønsker og overvejelser vil også blive konkretiseret i den følgende proces.

Når rapporten ligger klar om ca. tre måneders tid, mødes styregruppen igen.

Fakta

På Tønder Sygehus er der pt. følgende funktioner: Jordemodercenter, lokalpsykiatri, praktiserende speciallæger, laboratoriefunktion, personalekantine, fællessekretariat, kommunalt genoptræningscenter, ambulatorium, skadeklinik, røntgen, medicinsk dagscenter, medicinsk sengeafdeling – lukker pr. 1. december 2009 – samt DAMP Sundhedscenter Tønder.

Styregruppen bestående af følgende medlemmer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), regionsrådsmedlem Karsten Uno Pedersen (S), regionsrådsmedlem Bo Libergren (V), borgmester Laurids Rudebeck (V), viceborgmester Peter Christensen (S) og kommunaldirektør Thorkild Præstegaard fra Tønder Kommune, formand for Tønder Sygehus’ Venner, Tina Grøhn samt Erik Hvidberg Jørgensen fra sygehusvennerne, udviklingsdirektør i Region Syddanmark, Mikkel Hemmingsen, økonomidirektør i Region Syddanmark, Mogens Sehested Kristensen og projektchef i Region Syddanmark, Poul Bisgaard.

(Siden er redigeret 06-11-2009 kl. 10:55 af Mikkel Pærremand)

APPFWU02V