Skip til primært indhold

Bedre p-forhold på vej

I dag, 2. november 2009, blev der taget hul på arbejdet med at etablere et større antal parkeringspladser ved Sydvestjysk Sygehus.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) og borgmester i Esbjerg Kommune, Johnny Søtrup (V) var nemlig sammen mødt op for at tage et fælles spadestik på grunden, hvor et kommende parkeringshus skal bygges. Og dermed markerede de begyndelsen på det, der skal opfylde et mangeårigt ønske fra både patienter, pårørende, ansatte og beboere tæt på sygehuset.

Adgangsforhold skal være i orden

Regionsrådsformand Carl Holst talte til en lille forsamling af medarbejdere, håndværkere, presse og andre politikere, der var mødt frem for at fejre begivenheden:

- For at fremtidens sygehuse skal fungere optimalt, er det vigtigt at patienter og pårørende let og ubesværet kan komme til og fra sygehusene. Tak for initiativet til denne spæde start på det byggeri, der skal være med til at løse parkeringsproblemerne, sagde Carl Holst.

- For vore medarbejdere er adgangsforholdene også vigtige. De skal ubesværet kunne komme til og fra arbejde. Også i forhold til rekrutteringen af nye medarbejdere, skal faciliteterne være i orden, pointerede regionsrådsformanden.

Godt for akutsygehuset

Formand for det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet, Poul-Erik Svendsen (S) ser også frem til, at man i fællesskab vil forbedre parkeringsforholdene på sygehuset i Esbjerg:

- Sydvestjysk Sygehus bliver fremover et af regionens akutsygehuse, og derfor er det vigtigt, at der også er plads til udvidelser. Det glæder mig, at der i samarbejde med Esbjerg Kommune nu er fundet en løsning, sagde Poul-Erik Svendsen.

Først og fremmest til medarbejderne

Det vil være sygehusets ansatte, som skal benytte de nye parkeringsfaciliteter, mens parkeringen helt tæt på sygehuset vil være forbeholdt patienter. På den måde forsvinder de gener, naboerne har oplevet med parkering rundt i gaderne.

Inden man kan begynde at bygge p-huset, skal der laves en ny adgangsvej fra Nørrebrogade med en bro over Vardebanen til Remisegrunden. For at sikre, at togene fortsat vil kunne passere under den nye bro, vil togskinnerne blive sænket over en længere strækning. Det er det arbejde, man nu først og fremmest skal i gang med, inden man kan begynde at bygge selve p-huset.

P-huset forventes at stå færdigt sidst på året i 2010.

Der er taget hul på at løse parkeringsproblemerne på sygehuset i Esbjerg. Region og kommune bakker op omkring arbejdet: Fra venstre formand for det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet Poul-Erik Svendsen (S), regionsrådsformand Carl Holst (V), borgmester i Esbjerg Kommune Johnny Søtrup (V) og formand for teknisk udvalg i Esbjerg Kommune, Jørgen Elsted Hansen. Foto: Jørgen Diswal.  

Fakta

Region Syddanmark ønsker at opføre et parkeringshus med ca. 450 p-pladser. Før Esbjerg Kommune kan give tilladelse til p-huset, skal der vedtages en lokalplan for området. Lokalplanen er på vej i høring.

Udover at forbedre parkeringsfaciliteterne vil Esbjerg Kommune også etablere et offentligt grønt område, som udformes som en remise-park.

Manglen på p-pladser omkring sygehuset har været til stor gene for både beboere i området, ansatte, patienter og pårørende.

APPFWU01V