Skip til primært indhold

Arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed i fokus

Region Syddanmark har gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor ca. 4000 medarbejdere har haft mulighed for at give udtryk for, hvordan de trives med deres arbejde. Pilotundersøgelsen har omfattet medarbejdere på Sygehus Sønderjylland, regionshuset i Vejle samt enkelte sociale tilbud i regionen.

Adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen har set resultatet af undersøgelsen, som 74 % af medarbejderne har valgt at svare på.

- Det har været en periode med store omvæltninger og det er det stadig for mange af vores medarbejdere. I sådan en periode er det vigtigt at se på arbejdsglæden, tage temperaturen på den aktuelle situation og se hvordan den udvikler sig, siger Kjeld Zacho Jørgensen.
Han fortæller, at det overordnet ser ret fornuftigt ud. Der har været gode tilbagemeldinger, men rapporten viser også en række områder, som regionens medarbejdere og ledere i fællesskab kan arbejde med for at gøre arbejdspladsen endnu bedre. 

Kvalificerede ledere

Mange medarbejdere vurderer deres nærmeste ledelse godt. På en skala fra 0-100 vurderer regionens medarbejdere generelt deres nærmeste ledelse på 73, hvor gennemsnittet af offentlige ansatte vurderer deres nærmeste ledelse på 69. Det er især på faglig dygtighed og handlekraft, at resultatet er positivt.
Medarbejderne i Region Syddanmark vurderer, at 15 % af deres nærmeste ledere har udfordringer eller problemer i forhold til deres faglige kvalifikationer eller evne som leder. Til sammenligning er tallet 21 % i forhold til, hvordan offentlige ansatte vurderer deres nærmeste chef. Tilfredsheden er altså noget højere i Region Syddanmark.

Godt samarbejde men fokus på fysisk arbejdsmiljø

Undersøgelsen viser, at medarbejderne er meget tilfredse med det faglige samarbejde og klimaet blandt medarbejderne. Omvendt ser regionen ud til at have nogle udfordringer på det fysiske arbejdsmiljø, og der bør også rettes opmærksomhed mod det arbejdspres, medarbejderne oplever i hverdagen.

Flere fælles udfordringer

Undersøgelsen viser også, at der er en udfordring i forhold til medarbejderens vurdering af regionens omdømme. På en skala fra 0-100 ligger Region Syddanmark på 58, mens et gennemsnit af offentlige ansatte ligger på 70. Det kan muligvis skyldes den store omvæltningsproces, man oplever i regionerne i disse år.
Region Syddanmark scorer generelt lavere på både arbejdsglæde og loyalitet, sammenlignet med andre offentlige ansatte. I den forbindelse viser undersøgelsen også, at medarbejderne er mindre tro mod arbejdspladsen og at en vis andel (7 %) kan være på vej væk.

Dialog om resultatet og det videre forløb

Kjeld Zacho Jørgensen fortæller, at det er vigtigt, at man nu får arbejdet med resultaterne ude i de enkelte afdelinger.

- Den mindste del af at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse er selve undersøgelsen. Nu skal der trækkes i arbejdstøjet, for den attraktive arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Den næres af den daglige opgaveløsning og dialog medarbejdere og ledelse i mellem. Som alle gode relationer skal de arbejdsmæssige relationer i hverdagen også plejes og have opmærksomhed for at de udvikles og trives. Derfor er medarbejdertilfredshedsundersøgelsen en god anledning til at få drøftet og sat fokus på den attraktive arbejdsplads, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

I 2010 vil Region Syddanmark gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse for regionens samtlige 26.000 ansatte.
Den offentlige undersøgelse, som regionens ansatte her sammenlignes med, er en undersøgelse, hvor man i år har spurgt ca. 2000 offentlige ansatte på tværs af flere organisationer. Spørgsmålene har været enslydende.

APPFWU02V