Skip til primært indhold

Stedfortræderne sættes uden for døren

Stedfortrædere ved regionsrådsmøderne bliver fremover sendt uden for døren fra mødets start. Det er konsekvensen af Statsforvaltningens afgørelse, der overordnet anerkender Region Syddanmarks administration af stedfortrædere.

I forlængelse af regionsrådets møde den 29. september 2008 valgte regionsrådmedlem Willy Sahl (S) at klage til Statsforvaltningen, da han var i tvivl om, hvorvidt Region Syddanmark overholdt loven for indkaldelse af mødets tre stedfortrædere. Mødet nød stor bevågenhed, fordi hele planen for, hvordan regionens sygehuse skal udvikle sig gennem de næste 10 år, var på dagsordnen.

Klagen gik bl.a. på, at ferie blev brugt som begrundelse for indkaldelse af stedfortrædere, ligesom det blev fundet kritisabelt, at regionsrådet ikke på forhånd havde fået mulighed for at godkende stedfortræderne som et punkt på dagsordenen.

I sin afgørelse slår Statsforvaltningen fast, at det var fuldt lovligt, da Region Syddanmark indkaldte stedfortrædere til regionsrådsmødet, hvor den store sygehusplan blev vedtaget.

- Jeg er tilfreds med afgørelsen. Jeg har aldrig været i tvivl om troværdigheden i vores administration af stedfortrædere, men det er godt, at vi nu også har Statsforvaltningens ord for det, siger administrerende direktør Kjeld Zacho.

Ny praksis ved mødestart

På ét punkt har Statsforvaltningen bemærkninger til Region Syddanmarks administration af stedfortrædere. Det drejer sig om, hvorvidt stedfortræderne må sidde i regionsrådssalen fra mødets start. Det må de ikke, da de så kommer til at godkende sig selv som deltagere.

Statsforvaltningens bemærkning har ingen betydning for beslutningerne på regionsrådsmødet, da stedfortræderne ikke udgjorde en afgørende stemme ved de beslutninger, der blev truffet på mødet. Men Region Syddanmark vil naturligvis fremover ændre praksis på dette område. Således vil stedfortræderne blive sat uden for døren, indtil regionsrådet har godkendt deres tilstedeværelse under mødet.

Statsforvaltningen er i sin afgørelse ikke helt afklaret om, hvorvidt man kan indkalde et regionsmedlem for kun en del af mødet. Spørgsmålet blev aktuelt, da et regionsrådsmedlem måtte forlade mødet af helbredsmæssige årsager, da planen for fremtidens sygehuse var blevet vedtaget.

APPFWU02V