Skip til primært indhold

Region Syddanmark sælger sygehuskøkken til Tønder Kommune

Region Syddanmark og Tønder Kommune er på vej med en aftale om, at kommunen overtager køkkenet på Tønder Sygehus til fremstilling af mad til de ældre

Fremover skal maden til de ældre i Tønder Kommune tilberedes på Tønder Sygehus.

Region Syddanmark og Tønder Kommune vil nemlig indgå aftale om, at kommunen køber sygehuskøkkenet til brug for Tønder Fælleskøkken. Tønder Fælleskøkken varetager fremstilling og udbringning af mad til beboerne på kommunens plejecentre og de hjemmeboende ældre, som er med i madserviceordningen.

"Jeg ser frem til, at vi kan få en aftale på plads med Tønder Kommune om, at kommunen overtager køkkenet på Tønder Sygehus. Aftalen vil betyde, at der stadig er aktiviteter overalt på sygehuset", siger regionrådsformand Carl Holst (V).

"Det passer som fod i hose med vores bestræbelser på at finde fornuftig anvendelse for de bygninger, vi får til overs rundt omkring"

I dag laves der mad til de ældre 10 forskellige steder i Tønder Kommune. Men dels for at give de ældre flere valgmuligheder og dels for at fremtidssikre produktionen har Kommunalbestyrelsen besluttet at samle fremstillingen ét sted.

I første omgang var det planen at placere det nye fælleskøkken på Richtsens Plejecenter i Tønder. Men efterfølgende har Region Syddanmark spillet ud med tilbud om leje eller køb af køkkenfaciliteterne på sygehuset. Kommunalbestyrelsen i Tønder har nu besluttet sig for køb. Forretningsudvalget i Region Syddanmark har godkendt salget. Det forventes at regionsrådet endeligt konfirmerer salget på et møde den 27. april.

Kommunen overtager sygehuskøkkenet for 2,5 mio. kr. Desuden skal der bruges ca. 7,4 mio. kr. til ombygning og renovering, inden de kommunale køkkenfolk kan rykke ind og begynde at lave mad i de nye omgivelser. Der var i forvejen afsat 8,4 mio. kr. til indretning af køkkenet på Richtsens Plejecenter.

Formanden for Tønder Kommunes sundhedsudvalg, Ole Østvig Nissen, glæder sig over resultatet.

"Sygehuskøkkenet er af flere grunde den bedste løsning. Der er mere plads, og dermed får vi bedre produktionsbetingelser og arbejdsvilkår for medarbejderne. Desuden er til- og frakørselsforholdene mere hensigtsmæssige. Så for en forholdsvis beskeden merudgift får vi en bedre løsning til gavn for alle parter", siger Ole Østvig Nissen, der også fremhæver dialogen og det gode samarbejde med Region Syddanmark i hele forløbet.

Tønder Fælleskøkken, der beskæftiger omkring 40 medarbejdere, producerer og leverer mad til ca. 800 personer.

I dag er tilbuddene til de ældre vidt forskellige, fordi de gamle kommuner har haft forskellige ordninger. Nogle ældre får varmholdt mad, mens andre modtager frostmad. Politikerne har besluttet, at alle skal have kølemad, når produktionen samles. Det giver mulighed for at tilbyde de ældre et væsentligt større udvalg. Lederen af Tønder Fælleskøkken, Anna Marie Østergaard Andersen, venter, at produktionen samles i løbet af efteråret.

Udover produktionskøkkenet på Tønder Sygehus skal der være modtagekøkkener i Løgumkloster, Skærbæk, Toftlund og Tønder. Plejecentre, som har leve-bo miljøer, fortsætter med egen produktion.

Der vil fortsat være forskellige sygehusaktiviteter på Tønder Sygehus.

Regionsrådet har besluttet, at Tønder Sygehus fremover skal være sammedagssygehus med ambulatoriefunktioner, diagnostik og en skadeklinik. Det betyder blandt andet, at det medicinske sengeafsnit lukkes. Region Syddanmark forsætter samarbejdet med DAMP og vil sammen med Tønder Kommune fortsat overveje, hvordan tomme lokaler på sygehuset kan bruges fornuftigt.

APPFWU01V