Skip til primært indhold

Region Syddanmark planlægger lokalpsykiatrisk Center i Tønder

Fra næste år vil behandlingstilbuddet til psykisk syge borgere i Tønderområdet blive udvidet og samlet ét sted.

Region Syddanmark har planer om at oprette et lokalpsykiatrisk center i tilknytning til sygehuset i Tønder. Centret skal udover distriktspsykiatri også rumme andre ambulante funktioner, herunder teams, som tager på besøg i hjemmet.
Planen nikkede regionsrådet ja til på et møde i sidste uge.

Centret skal efter planen stå færdigt til foråret 2010.

Tæt og nærværende hjælp
- Borgerne skal have en nærværende og personlig behandling og hjælp. De skal føle, at der er sammenhæng i behandlingen og der skal være en høj faglig kvalitet. Det er jeg ikke i tvivl om, at de vil få, når lokalpsykiatrien for alvor træder i kraft, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Den ambulante psykiatri bliver indgangsporten

Planlægningen af det lokalpsykiatriske center er en central del af Region Syddanmarks overordnede psykiatriplan, hvor netop den ambulante psykiatri er omdrejningspunkt og skal være indgangen til regionens behandlingspsykiatri.

En af visionerne for den ny psykiatriplan er netop, at den sindslidende skal opleve sammenhæng i behandlingen og at sindslidende skal have den nødvendige, men samtidig mindst indgribende hjælp, så de kan leve en så normal tilværelse som muligt.

- Lokalcentret i Tønder er et skridt på vejen i forhold til vores mål med psykiatriplanen, hvor sammenhæng, kvalitet og specialisering er centrale elementer. Det bliver en fordel, som både borgere, pårørende og medarbejdere kan mærke, når enhederne og kræfterne samles, siger Bente Gertz Hansen (S), formand for særligt udvalg vedr. implementering af psykiatriplanen ”Fremtidens psykiatri”.  

Skal være i eksisterende bygning

Det ny lokalpsykiatriske center får til huse på sygehuset i Tønder i bygning 13, hvor den nuværende distriktspsykiatri holder til. Planen er at samle alle ambulante funktioner, som i dag er placeret to forskellige steder i Tønder, nemlig på Kastanie Alle 5 og 7.

Ombygningen foretages indenfor de eksisterende rammer og der vil som udgangspunkt ikke være behov for udvidelser eller tilbygning.
Dog indgår i planen en installation af ny elevator i huset. Den betjener i dag kun de to nederste etager og skal kunne betjene alle tre etager.

Bygningen vil på sigt skulle huse: Distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam, akut/mobil team, gruppe behandling, dagambulatorium, ude ambulatorier for børne- og ungdomspsykiatri, gerontopsykiatri, retspsykiatri og tidlig interventionsteam.
  
Ifølge planen vil ombygningen gå i gang i september måned i år og stå klar til brug i marts 2010.

APPFWU02V