Skip til primært indhold

Fremtidens elbil skal blive en succes

Elbiler skal gøres til en kommerciel succes. Det er målet med projekt E-Trans.dk, sådan lød det, da projektet havde kick-off på Designskolen Kolding.

I dag findes der allerede elbiler, men nogen kommerciel succes er de ikke blevet til, men hvorfor? Et af svarene er, at de elbiler der er på markedet ikke dækker de krav og transportbehov som de fleste af os har. Det skal Projekt E-Trans.dk være med til, at lave om på.

Formanden for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V) på podiet ved præsentationen af E-Trans.dk på Designskolen Kolding. Foto: Jørgen Diswal.

Formanden for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V) på podiet ved præsentationen af E-Trans.dk på Designskolen Kolding. Foto: Jørgen Diswal.

”Skal elbilen blive en succes, så skal vi afdække de behov, vi som potentielle brugere af elbiler har. Elbilen skal leve op til det vi efterspørger. Det er kernen i det projekt vi er samlet om i dag,” siger Carl Holst (V), formand for Syddansk Vækstforum og regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Projektet blev præsenteret for samarbejdspartnere, offentligheden og pressen på Designskolen Kolding onsdag den 4. marts 2009.

 

Medierne har fokus på elbiler og miljø. Tavlen viste et lille udpluk af mediernes artikler om elbiler i de seneste par dage. Foto: Jørgen Diswal.

Medierne har fokus på elbiler og miljø. Tavlen viste et lille udpluk af mediernes artikler om elbiler i de seneste par dage. Foto: Jørgen Diswal.

”Vi er overbeviste om, at det ikke kun er smarte biler, der får folk til at køre i dem. Vi skal finde ud af, hvilke mekanismer der spiller ind – og på den måde sørge for, at vi kan gøre det superattraktivt, lækkert og meningsfuldt at skifte til en elbil. Vi skal ikke designe bilen, men alt i, og omkring, så det bliver en positiv oplevelse bare at tænke på en elbil,” forklarer Designskolen Koldings rektor Elsebeth Gerner Nielsen.

Vækstforums engagement i projektet handler mere om kundebehov end om elbiler. Målet med projektet er at bidrage til udbredelse, anvendelse og opbygning af kompetencer inden for brugerdreven udvikling. Det handler om at øge træfsikkerheden i innovationsarbejdet, og dermed øge sandsynligheden for at ramme markedets behov. Ganske simpelt, at skabe et konkurrencemæssigt forspring.

”Det er Vækstforums forventning at de deltagende virksomheder får stor erfaring med brugerdreven innovation. Det kan være med til at gøre elbilen til en succes både kommercielt og miljømæssigt. Men vi forventer også, at det vil give andre virksomheder og institutioner i regionen muligheder for, at få et unikt kendskab til kundernes og brugernes behov, når de skal udvikle nye produkter og serviceydelser – og på den måde være med til, at skabe vækst gennem øget fokus på kundernes behov,” siger Carl Holst.

Vækstforum har støttet projektet med 5,7 mio. kr. ud af projektets samlede budget på 28 mio. kr.

”Vi skal som en stor offentlig organisation selv gå forrest, og se på, om vi har mulighed for, at anskaffe og benytte elbiler i Region Syddanmark i fremtiden,” siger Carl Holst.

APPFWU02V