Skip til primært indhold

Boligområde i Sønderborg undersøges for forurening

I disse dage får 40 grundejere i Sønderborg brev fra Region Syddanmark om, at deres grund muligvis er forurenet og derfor skal undersøges. Det drejer sig om Møllegade-kvarteret i Sønderborg, hvor der for mange år siden lå et fæstningsværk.

Baggrunden for undersøgelsen er, at området i en periode fra før 1920 til begyndelsen af 1940’erne blev anvendt til affaldsplads. Regionen kender ikke det nøjagtige omfang eller udbredelsen af affaldspladsen, men tidligere undersøgelser i området har vist, at affaldet nogle steder indeholder olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer.

Derfor vælger Region Syddanmark nu at undersøge hele området for at give beboerne en afklaring og for at sikre sig, at der ikke er en sundhedsrisiko ved almindelig brug af hus og have. Undersøgelsen betales af regionen.

Klarhed for beboerne

- Vi har valgt at optimere indsatsen og undersøger derfor alle ejendomme på én gang. Det betyder, at alle boligejere på en gang får klarhed om, hvorvidt deres grund er forurenet eller ej, siger områdechef Karsten Baisgaard, Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark.

Undersøgelsen starter midt i april

Undersøgelserne starter midt i april og varer indtil udgangen af maj måned. Før un-dersøgelserne kommer Region Syddanmark og regionens rådgiver Rambøll på besøg for at planlægge måle- og boresteder hos de enkelte boligejere. Besøgene kommer til at foregå sidst i denne måned. 

De enkelte boligejere vil få direkte besked om resultatet, og regionen vil præsentere de overordnede resultater for hele området på et informationsmøde i Sønderborg, en-ten lige før eller lige efter sommerferien.

- Når vi kender resultatet af undersøgelsen, vil vi oplyse hver enkelt grundejer om, hvad en eventuel jordforurening betyder. Samtidig vil vi give råd til nogle praktiske forholdsregler, der kan nedsætte en mulig sundhedsrisiko, siger områdechef Karsten Baisgaard, Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark. 

Mød op i teltet

Region Syddanmark står desuden til rådighed for spørgsmål i ”runddellen” på Mølle-gade torsdag den 26. marts mellem kl. 15 og 17. Foruden at svare på spørgsmål, vil regionen gerne høre, hvis der er beboere, som f.eks. har lagt mærke til affald eller andet, der kan tyde på jordforurening omkring husene.

Fakta

Området, som undersøges, er den såkaldte Skanse III i Møllegadekvarteret i Sønder-borg. Skanse III var en del af Sønderborg-Dybbøl fæstningsanlægget fra 1864.
I mange år lå skansen ubrugt hen, men i perioden ca. 1920-1945 blev voldene i og omkring skansen fyldt med affald.

APPFWU02V