Skip til primært indhold

Regionen undersøger børnehaver for jordforurening i Sønderborg og Kolding kommuner

Region Syddanmark fortsætter indsatsen overfor jordforurening i børnehaverne med at undersøge i alt 23 institutioner i Kolding Kommune og 15 i Sønderborg Kommune.

Navnene på de institutioner, som nu vil blive undersøgt findes her.

Undersøgelserne gennemføres i perioden juni til december 2009 og kommer til at ske i tæt samarbejde med kommunerne og de enkelte børneinstitutioner.

De 38 institutioner er alle udvalgt til undersøgelse fordi de enten ligger indenfor ældre bykerner og/eller i nærheden af forurenende industri. Her er der nemlig særlig risiko for jordforurening på grund af mange års aktivitet med trafik, boligopvarmning, værksteder og industri m.m.

Regionen undersøger jorden for indhold af bl.a. tungmetaller og tjærestoffer. Disse stoffer er ikke akut giftige, men de er sundhedsskadelige ved længere tids påvirkning.

Regionen har i foråret afsluttet tilsvarende børnehaveundersøgelser i Esbjerg, Fanø og Vejle kommuner. Børnehaverne på Fyn er allerede undersøgt af det tidligere Fyns Amt.

- Regionsrådet prioriterer højt, at vores børn kan lege frit i institutionerne uden at blive udsat for en evt. jordforurening. Derfor er det godt, at det går hurtigt og planmæssigt frem med at få belyst forureningssituationen i regionens børnehaver, påpeger regionsrådsformand Carl Holst.

Regionen regner med at undersøgelserne på børnehaverne vil løbe frem til ca. 2011. Rækkefølgen er fastlagt ud fra kommunernes indbyggertal, sådan at kommuner med størst indbyggertal kommer først.

Regionen har mere information på Internettet om selve undersøgelserne, gode råd i forbindelse med en eventuel forurening og en søgefunktion, hvorfra der kan hentes informationer om fremdriften og resultaterne fra de enkelte børnehaver. Se venligst www.regionsyddanmark.dk/jordforurening

APPFWU01V