Skip til primært indhold

Strandvænget og Østerhuse samles i 4 mindre organisationer

3 botilbud med 50-70 pladser samt et beskæftigelses- og fritidstilbud. Det er virkeligheden for de sociale tilbud Strandvænget og Østerhuse i Nyborg ved årsskiftet.

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede på sit seneste møde at fremtidssikre udviklingen af organisationerne og ledelsen på Strandvænget og Østerhuse.

Nyorganiseringen vil ligeledes betyde, at ledelsen kommer tættere på beboerne, de pårørende og personalet, og det vil styrke fokuset på beboerne.

Et stort og vigtigt skridt

- Da vi blev bekendt med udfordringerne på Strandvænget, lovede vi at skabe forandringer til gavn for beboerne og personalet. Siden da er der foregået et stort arbejde for at forbedre forholdene. Denne beslutning er endnu et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Baggrunden for nyorganiseringen er, at tiden er løbet fra Strandvænget i dets nuværende form. Strandvænget er et af de få rigtig store tilbud, der fortsat eksisterer på det sociale område, og harmonerer ikke længere med den generelle udvikling på området.

- Denne omorganisering er vigtig for at fortsætte den gode pædagogiske udvikling på Strandvænget og Østerhuse. Mindre organisationer, adskilt bo- og beskæftigelse samt større fleksibilitet er udviklingen på det sociale område, siger Bente Gertz Hansen (S), formand for det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning.

En forstander til hvert tilbud

Helt konkret bliver de 3 botilbud dannet af nuværende afdelinger på Strandvænget og af Kertemindehusene fra Østerhuse, mens beskæftigelses- og fritidstilbuddet vil bestå af Askvej og Låddenhøj fra Østerhuse samt Påfuglen fra Strandvænget.

Hvert af de 4 tilbud får sin egen forstander.

Ændringerne får ikke indflydelse på brugernes bopæl eller på den støtte og pleje, de hidtil har modtaget. Heller ikke medarbejderne vil opleve forandringer i arbejdssted og –opgaver.

Organisationsændringerne er udelukkende målrettet den organisatoriske opdeling af de nuværende afdelinger.

Næste skridt mod nyorganiseringen er inden årsskiftet at få ansat 3 nye forstandere til de 3 botilbud. Østerhuses nuværende forstander, Carl Lykke Jensen, bliver forstander for det nye beskæftigelses- og fritidstilbud.

Fakta

  • Region Syddanmark har siden 2007 arbejdet med pædagogisk udvikling og boligfornyelse på Strandvænget.
  • I 2008 havde regionen et udkast til boligfornyelsen i høring, og i 2009 har det særlige udvalg for Socialområdets boliger og andre bygninger arbejdet videre med planerne for de fysiske rammer.
  • Strandvænget har siden 2007 haft konstitueret ledelse. Frem til årsskiftet 2009/2010 er Litha Tiufkær konstitueret forstander. Carl Lykke Jensen er forstander på Østerhuse, men overtager forstanderposten for beskæftigelses- og fritidstilbuddet i den nye organisation.
APPFWU02V