Skip til primært indhold

Samråd behandler ønsker om abort

Det regionale samråd for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation har netop udgivet en årsberetning, som viser, hvor mange aborter og sterilisationer, der er blevet ansøgt om og givet tilladelse til i 2008.

Når en kvinde ønsker abort efter 12. graviditetsuge, skal et såkaldt samråd tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes eller munde ud i et afslag.

Normalt kan man ikke få abort efter 12. uge, men i særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne regel. Det kan fx være, hvor man skønner, at kvinden ikke magter barnet pga. sociale, helbredsmæssige eller psykiske årsager. Eller, hvilket er i størstedelen af tilfældene, hvis der er tegn på svære misdannelser eller genfejl hos fosteret.

Det er altid kvinden selv, der tager initiativ til en sag om abort efter 12. graviditetsuge.

180 ansøgninger på et år

I 2008 behandlede ”Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Syddanmark” 180 henvendelser, mod 194 henvendelser i 2007.

Ansøgningerne fordelte sig således:

  • 157 ansøgninger om tilladelse til abort efter udløbet af 12. graviditetsuge
  • 13 ansøgninger om tilladelse til abort fra unge under 18 år
  • 3 ansøgninger om tilladelse til sterilisation af personer under 25 år
  • 7 ansøgninger om tilladelse til sterilisation af udviklingshæmmede

Hvem får afslag og hvem får lov?

I langt de fleste tilfælde gives der tilsagn om abort, hvis der er tegn på misdannelser. Kun tre ud af 83 ansøgninger fik afslag i 2008. I 2007 blev givet afslag til to af 87 ansøgninger om abort pga. misdannelser hos fosteret.

Drejer ansøgningen sig om abort pga. sociale forhold, ser det lidt anderledes ud. Her er der i 2008 givet afslag til 7 % af de 55 ansøgere. Tilsvarende fik 15 % afslag i 2007. Et eksempel på afslag er en kvinde på 24 år, der er gravid i 13. uge. Hun har i forvejen et barn på tre år, som hun er alene med. Afslaget begrundes med, at kvinden har gode sociale og økonomiske forhold. Kvinden ankede afgørelsen – Ankenævnet stadfæstede afgørelsen. Omvendt gav samrådet tilladelse til en 23-årig kvinde, der var gravid i 18. uge. Hun er under uddannelse og har kun et spinkelt netværk samt dårlig økonomi.

I de 10 ansøgninger om sterilisation blev der givet otte tilladelser og to afslag. Afslagene her begrundes i, at muligheder for anvendelse af prævention ikke skønnedes at være udtømt.

Ankenævnet

Ansøgeren har mulighed for at anket afslaget til Det nationale Ankenævn for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation. Syv ansøgere fra Region Syddanmark ankede i 2008, det afslag de havde fået. Ankenævnet stadfæstede samtlige afslag, som samrådet havde givet.

Samrådets sammensætning

Opgaverne omkring abort, fosterreduktion og sterilisation er samlet i Sundhedsstabens interne ledelsessekretariat i regionshuset i Vejle.
Samrådet består af tre medlemmer; en speciallæge i gynækologi, en speciallæge i psykiatri eller læge med særlig socialfaglig baggrund samt en regionsmedarbejder med juridisk baggrund.

I visse tilfælde, hvor der kræves speciallægeerklæringer, hentes der psykiatrisk bistand udefra. Det skete 14 gange i 2008 mod 19 i 2007.

Hurtig sagsbehandling

En ny sag i samrådet starter oftest på baggrund af en telefonisk henvendelse fra sygehuset. En sag, hvor der er tale om abort på medicinsk indikation – altså tegn på misdannelser – afgøres som oftest i løbet af et par dage.

I sager, der bygger på sociale forhold, sker afgørelsen typisk indenfor en uge. I de tilfælde etableres der først et møde mellem ansøger og sagsbehandler, oftest i kvindens eget hjem.

Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation har netop udgivet årsberetning 2008.

APPFWU02V