Skip til primært indhold

Møde med ministre en succes

Penge fra EU's Globaliseringsfond, tilskud fra staten til en ny kapitalfond for Velfærdsteknologi og øget fokus på projekter, der kan finansieres med støtte fra andre statslige fonde som f.eks. Forskningsfonden og Højteknologifonden.

Det er hovedtrækkene i den partnerskabsaftale som Syddansk Vækstforum fik forhandlet på plads med økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K), beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) på Christiansborg i dag.

- Vi havde et meget konstruktivt møde og nogle gode diskussioner med ministrene. Vores handlingsplan for den fremtidige udvikling i Syddanmark drejer sig om at gøre virksomhederne klar til omstilling fra klassiske til højproduktive forretningsområder. På Als har vi allerede nu en udfordring med fyrede medarbejdere fra Danfoss, hvor EU-midlerne vil kunne understøtte omskoling og efteruddannelse af de fyrede medarbejdere. I området omkring Munkebo har vi endnu har en enestående mulighed for at være ude i god tid og gøre noget proaktivt, hvor Lindøværftet vil bidrage med en fremtidig udfordring, siger Carl Holst (V) regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum.

Vækstforum for Region Syddanmark, Beskæftigelsesrådet for Syddanmark, beskæftigelsesministeren og økonomi- og erhvervsministeren drøftede erhvervsudviklingsstrategien og beskæftigelsesudviklingen i regionen og mulighederne for at styrke samarbejdet for at imødekomme de udfordringer den økonomiske krise har skabt, og skabe afsæt for ny vækst i regionen.

Syddansk Vækstforum har for nyligt vedtaget en vækstpakke, der bl.a. fokuserer på to Syddansk udfordringer på uddannelsesområdet, nemlig at fastholde de unge i uddannelsessystemet og øge antallet af elev- og praktikpladser. Her er der også opbakning fra regeringen.

- Vores store satsning på Velfærdsteknologi kan bidrage med mange arbejdspladser i fremtiden, men det kræver omstilling. At staten vil hjælpe med risikovillig kapital til en ny kapitalfond for Velfærdsteknologi og -service viser, at samarbejdet mellem regeringen og vækstforum, som det udmøntes i partnerskabsaftalen, er en styrke for regionen, siger Carl Holst.

APPFWU01V