Skip til primært indhold

Grænseoverskridende robotprojekt får 6 mio. kr.

Syddansk og nordtysk ekspertise skal udvikle intelligente robotter til levnedsmiddelindustrien. Projektet skal gøre regionen førende inden for brugen af robotter i højteknologiske virksomheder.

Med næsten 6 mio. kr. fra grænseregionsprogrammet Interreg gøres nu et dansk-tysk forsøg på at udvikle nye intelligente robotter til den højteknologiske del af industrien, hvor især fødevareindustrien fylder meget i regionen. Det sker i et projekt, der samler syddanske eksperter i robotteknologi og tyske eksperter i 3D og computervision. Computervision kan bedst beskrives som elektroniske øjne.

De danske eksperter kommer fra Syddansk Universitet i Sønderborg og Odense, samt fra Teknologisk Institut i Odense. De tyske deltagere har base på Christian-Albrechts-Universität i Kiel.

Skal give regionens virksomheder et forspring
Det officielle navn på projektet er ’Intelligente robotter til håndtering af fleksible objekter’. Målet er at fremme kompetencerne inden for højteknologi med særligt fokus på intelligente robotter og computervision til håndtering af produkter som levnedsmidler, tøj og lignende.

- Hvis projektet går godt, kan det være med til at give grænseregionens virksomheder et forspring, så det fortsat kan betale sig at opretholde produktion og arbejdspladser i Syddanmark og Schleswig-Holstein, siger regionsrådsmedlem Jens Andresen (V). Han er formand for Interreg-udvalget.

Målgruppen er bl.a. grønsags- og levnedsmiddelindustrien, hvor en stor del af håndtering og pakning stadig foregår manuelt.

Et tilbud til virksomheder og forskere

Men projektet kan også blive til glæde for virksomheder i andre brancher. Det er planen at etablere en platform for håndtering af ferskvarer og individuelle produkter ved hjælp af ’seende’ robotter. De skal kunne bruges til håndtering af mange forskellige produkter, f.eks. skumgummi, bagerivarer, bleer, tøj m.v.

Ved at give virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner adgang til denne platform af praktisk og teoretisk viden får andre mulighed for at udvikle intelligente robotter til målrettede opgaver i vidt forskellige virksomheder og brancher.

FAKTA:

INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. har i perioden frem til 2013 i alt ca. 330 mio. til rådighed til at støtte grænseoverskridende projekter. Programmet er medfinansieret af Den Europæiske Union, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

INTERREG-Udvalget består af 27 medlemmer fra kommunerne i Region Syddanmark, statslige og delstatsrepræsentanter, nationale mindretal, organisationerne fra områderne arbejdsmarked, erhvervsliv, højere læreranstalter, miljø og ligestilling, parterne bag INTERREG-programmet samt EU-Kommissionen.

En af udvalgets opgaver er at behandle projektansøgninger.

APPFWU02V