Skip til primært indhold

Elevers faglige niveau har betydning for frafaldet på ungdomsuddannelserne

De faglige forudsætninger eleverne har, når de forlader folkeskolen er et af mange parametre, der har betydning for, om unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er konklusionen på en analyse og en borgerpanelundersøgelse som Region Syddanmark har fået lavet i maj-juni 2009.

Analysen og borgerundersøgelsen er blevet produceret for Region Syddanmark, der sætter fokus på frafaldet fra ungdomsuddannelserne og afholder to konferencer den 20. august og 30. september. Konferencerne vil skabe handling og der er en tro på, at frafaldet kan mindskes gennem tværgående samarbejde

Derfor skaber konferencerne rammen for, at skoler, kommuner/Ungdommens Uddannelsescenter og arbejdsmarkedets parter kan indgå partnerskabsaftaler med hinanden. Partnerskabsaftaler som indeholder konkrete initiativer, der kan mindske frafaldet og bidrage til målet om at 95 % af alle unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det fremhæves i analysen, at næsten en fjerdedel af eleverne på erhvervsuddannelserne mangler grundlæggende færdigheder i naturfag. 15 % af eleverne på erhvervsuddannelserne mangler desuden grundlæggende færdigheder i læsning og matematik.

Tallene afslører også, at den sociale arv stadig spiller en stor rolle i forhold til, om en ung påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Borgerpanelsundersøgelsen viser, at hvis forældrenes længste uddannelse er folkeskolens 9. klasse/en realeksamen, vil 78 % af de unge afslutte en ungdomsuddannelse - mod 91 % hvis forældrene har en studentereksamen.

Det faglige niveau har også stor indflydelse på sandsynligheden for, om unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Manglende faglige forudsætninger er en barriere i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Desuden konkluderes det, at et af de indsatsområder der er af stor betydning for, om de unge vælger at gennemføre sin ungdomsuddannelse, er elevens daglige trivsel.

Fakta:

  • Selve aftalerne kaldes Syddansk Uddannelsesaftale og vil blive endelig lanceret på konferencen 30. september 2009 med deltagelse af blandt andet undervisningsminister Bertel Haarder og flere regionale og nationale politikere.
  • Se mere om konferencen her: www.regionsyddanmark.dk/uddannelsesaftale 

Yderligere information: Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling, 2920 1975

APPFWU02V