Skip til primært indhold

Region tilbyder fakta-folder om specialsygehuset i Sønderborg

Nu tilbyder Region Syddanmark alle interesserede borgere at få tilsendt en fakta-folder, der beskriver, hvordan sygehuset bliver udviklet over de næste 10 år.

Hvad sker der med sygehuset i Sønderborg? Den seneste tids ophedede debat om akutsygehuset i Sønderjylland gør det svært for borgerne at gennemskue, hvad der skal ske med sygehuset. Nu tilbyder Region Syddanmark alle interesserede borgere at få tilsendt en fakta-folder, der beskriver, hvordan sygehuset bliver udviklet over de næste 10 år.

Folderen slår fast, at regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at sygehuset i Sønderborg skal videreføres som specialsygehus og beskriver bl.a. den lange række af opgaver, der også fremover vil være på sygehuset.

Med fakta beskriver folderen også, hvordan borgerne får en bedre skadesdækning. I dag har Sønderborg en skadeklinik, der i dagtimerne er bemandet med sygeplejersker.

Fremover bliver der en egentlig skadestuefunktion, hvor der udover sygeplejersker er mulighed for lægelig backup. Og så bliver der åbent hele døgnet. 

APPFWU02V