Skip til primært indhold

Uddannelser skal give ens kvalifikationer over grænsen

I Danmark har der været mangel på automatikteknikere, og i Tyskland har nyuddannede mecatronikere gået arbejdsløse rundt.

Navnene på de to uddannelser er forskellige, men indholdet i uddannelsen er næsten identisk. Alligevel har det ikke umiddelbart været muligt at få løst det tyske problem med arbejdsløshed, eller det danske med mangel på arbejdskraft.

Problemet er den manglende gensidige anerkendelse af erhvervsskolernes uddannelser på tværs af grænsen. De studerende kan efter endt skoleforløb, i enten Tyskland eller Danmark, ikke være sikre på, at de kan arbejde med deres fagområde på den modsatte side af grænsen, uden at uddannelsen skal suppleres med et eller flere kurser.

Det er blandt andet en af årsagerne til, at regionsrådet har bedt EUC Syd i Sønderborg undersøge forholdene hos både syddanske og nordtyske erhvervsuddannelser. Resultatet er offentliggjort i en rapport der beskriver en række konkrete udfordringer, og visioner, for erhvervsskolerne i grænseregionen.

"At man kan bruge sin erhvervsuddannelse, på begge sider af grænsen, har en direkte betydning for befolkningen, for mobiliteten og for muligheden for vækst i vores region. Vi skal arbejde for at få fremskyndet de beslutninger, der kan føre til at erhvervsuddannelserne opnår ens anerkendelse, eller måske endda fælles eksamener, på både dansk og tysk side af grænsen," siger regionsrådsformand Carl Holst.

I rapporten peger erhvervsskolerne på en løsning, som de ubureaukratiske former for anerkendelse der praktiseres mellem Tyskland-Østrig og Tyskland-Frankrig. Erhvervsskolerne vil gerne have at det grænseoverskridende samarbejde intensiveres og at det både sker inden for store uddannelsesområder og inden for ny eller helt små uddannelsesområder.

En gensidig anerkendelse af danske og tyske erhvervsuddannelser er en vision der vil åbne op for et integreret uddannelses- og arbejdsmarked, og sikre grundlaget for en fleksibel arbejdsstyrke på tværs af grænseregionen. Og antallet af erhvervsuddannelser hvor problemet er aktuelt, er ikke så få. Indenfor bygge- og anlæg er der en række uddannelser med aktuelle problemer, og noget så konkret som et truckcertifikat også volder problemer, når trucken skal bruges af en tysker i Danmark, eller af en dansker i Tyskland.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst, regionsrådsformand; Tlf. 40325210

Mikkel Hemmingsen, direktør for regional udvikling; Tlf. 29201975

APPFWU02V