Skip til primært indhold

Region Syddanmark føler sig misbrugt

Skal man tro Rigsrevisionens sidste notat, så er det regeringens skyld, hvis danskernes mulighed for at blive behandlet på private sygehuse har været for dyr. Men det passer ikke.

Rigsrevisionen fastholder i et nyt notat, at regeringen har sendt for mange penge til privathospitalerne fra 2006 og fremad. Men Rigsrevisionen misbruger Region Syddanmark i sin argumentation.

Rigsrevisionen skriver bl.a., at Region Syddanmark "har i sin udtalelse til sundhedsministeren anført, at det er uomtvisteligt, at indgrebet i 2006 medførte generelt højere priser for behandlinger udført under regler om det udvidede frie sygehusvalg....".

Men Rigsrevisionen løber med en halv vind.

Statsrevisorerne har nemlig udeladt den væsentligste pointe i Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsministeriet.

Nemlig passagen, hvor der står: "Det har været forholdsvist begrænset, hvor meget de nationale aftalers merpris har betydet for økonomien i de tidligere amter og i Region Syddanmark".

- Det er regionernes egen skyld, hvis de har sendt patienter ud i det private og betalt den centralt fastsatte høje pris. Alle regioner har haft muligheden for at lave udbud og dermed sikre lavere priser. I Region Syddanmark har vi i en vis udstrækning udnyttet denne mulighed, men vi kunne have gjort det i endnu større udstrækning, siger regionsrådsformand Carl Holst.

- Hvis det har kostet regionerne penge det her, er det ikke sundhedsministerens skyld, men vores egen, siger Carl Holst.

 Sund konkurrence

- Vi synes, det er helt i orden, at borgerne kan bruge de private sygehuse, når det offentlige ikke kan tilbyde behandling. Man kan altid diskutere, om alle skal behandles lige hurtigt. Vi har i Syddanmark arbejdet med en differentieret garanti, hvor de mest syge kommer til hurtigst. Den bør regeringen lære af - i stedet for at stille alle lige uanset diagnose, siger Carl Holst.

Han frygter, at Rigsrevisionens notat er et forsøg på at centralisere og ensrette aftalerne på landsplan – uden mulighed for regionale udbud.

- Det her kan kun organiseres regionalt. Vores ambition er enkel. Vi vil yde den bedste behandling til de syddanske patienter og samtidig sikre konkurrencen. Kun på den måde opnår vi både bedst og billigst behandling, slutter han.

APPFWU01V