Skip til primært indhold

Psykisk syge får udvidet behandlingsret efter nytår

Der er gode nyheder for de danskere, der lider af en alvorlig psykisk sygdom. Den 1. januar 2010 får alvorligt psykisk syge voksne nemlig ret til behandling inden for to måneder.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) hilser behandlingsretten velkommen.

"Det er et skridt i den rigtige retning. Men i Region Syddanmark kommer den nye lov ikke til at få stor betydning for de psykiatriske patienter, da Region Syddanmark allerede nu i vid udstrækning lever op til intentionerne med loven", siger han.

Den udvidede behandlingsret betyder, at man som patient får ret til behandling inden for det private sundhedsvæsen, hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for to måneder. Det er dog en forudsætning, at ventetiden i det private behandlingstilbud er kortere end ventetiden på regionens psykiatriske afdelinger.

Syddanskere, der bliver akut syge eller oplever en pludselig forværring af deres sygdom, får allerede i dag hurtig hjælp. Derudover er der generelt ikke store problemer med ventetid for de voksne patienter indenfor psykiatrien i Region Syddanmark.

Danske Regioner forhandler i øjeblikket med en række private behandlingstilbud, og det forventes, at aftalerne falder på plads lige omkring årsskiftet.

APPFWU02V