Skip til primært indhold

Nyt retspsykiatrisk afsnit i Odense

Et højt hegn omkranser den nye have, hvor de retspsykiatriske patienter på Almenpsykiatrisk Afdeling Odense nu har mulighed for at få rum omkring sig og nyde den friske luft. Sammen med indgangssluser af låste døre danner haven ramme om det midlertidige retspsykiatriske afsnit, der den 25. august blev indviet på Almenpsykiatrisk Afdeling Odense.

Lokalerne har hidtil fungeret som lukket skizofreniafsnit. Med helt nye sikkerhedsforanstaltninger og ekstra personale er afsnittet nu rustet til at modtage 14 retspsykiatriske patienter til indlæggelse. Og de fleste stuer er allerede beboet.

Det midlertidige retspsykiatriske afsnit finansieres af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som har bevilliget 14 mio. kr. til projektet. Kapacitetsudvidelsen betyder, at retspsykiatriske patienter ikke længere skal være indlagt sammen med almenpsykiatriske patienter i Odense.

Netop dette lagde regionsrådsformand Carl Holst (V) stor vægt på i sin tale ved indvielsen.

− Vi har et stort problem med manglende kapacitet på det retspsykiatriske område. Når vi i dag tager hul på en midlertidig løsning, er det netop udtryk for, at vi er i gang med at løse kapacitetsproblemet, sagde Carl Holst.

Regionsrådsformanden holdt også tale ved indvielsen: Jeg er sikker på, at vi vil ryste på hovedet, når vi om nogle år kigger tilbage på sammenblandingen mellem rets- og almenpsykiatriske patienter, sagde Carl Holst.

70 retspsykiatriske døgnpladser i 2012

Flere og flere retspsykiatriske patienter har brug for specialiseret behandling, og derfor udvider Psykiatrien i Region Syddanmark kapaciteten på det retspsykiatriske område. Inden udgangen af 2012 skal de nuværende 30 døgnpladser udbygges til 70 og samles i Middelfart. Det besluttede regionsrådet i 2007, da udviklingsplanen for fremtidens psykiatri blev vedtaget.

Indvielsen af de 14 nye døgnpladser er et vigtigt skridt på vejen mod en fuldt udbygget retspsykiatri i Region Syddanmark. I kombination med en retspsykiatrisk distriktspsykiatri, der nu er udbredt til hele regionen, kan Psykiatrien i Region Syddanmark tilbyde endnu bedre behandling af psykisk syge kriminelle.

− Det er vigtigt at huske på, at retspsykiatriske patienter er psykisk syge mennesker, der som alle andre fortjener den bedst mulige behandling, understregede Carl Holst.

APPFWU01V