Skip til primært indhold

Gylle skal blive til gas

Syddanmark skal være førende indenfor anvendelse af gylle til biogas. Regional Udvikling har bevilliget 200.000 kr.til en forundersøgelse, der skal klarlægge potentialet for udvikling og etablering af biogasanlæg i Region Syddanmark.

Med regeringens forlig på landbrugsområdet ”Grøn Vækst” er der udsigt til en stor stigning i etableringen af biogasanlæg. Allerede nu, er der flere spirende projekter i Region Syddanmark.

Forventningen er at der i de kommende år bliver investeret massivt i såvel udviklingsarbejde som etablering af konkrete biogasanlæg i regionen til stor gavn for såvel landbrugserhvervet som anlægsproducenter.

Potentialet skal undersøges

Region Syddanmark har derfor iværksat en undersøgelse som skal afdække potentialerne samt kortlægge de væsentligste udfordringer for projekterne.

Undersøgelsen er bestilt på opfordring fra Biopark Tønder, som har konkrete ambitioner om etablering af et stort biogasanlæg.

Projektet sigter i første omgang mod at etablere et biogasanlæg med en kapacitet på 20 MW. Råvarerne til biogasanlægget forventes at være gylle og anden biomasse, der skal indsamles inden for en radius af 30 km fra anlægget. Produktionen forventes at blive 28 mio. m3 biogas.

Denne produktion kan dække det gennemsnitlige elforbrug hos ca. 110.000 danskere og vil medføre en årlig CO2-reduktion på ca. 35.000 tons.

Færre lugtgener

Biogasanlægget kan også være med til at forbedre miljøforholdene, da næringsstofferne i gyllen udnyttes bedre og lugtgenerne er mindre efter at gyllen er behandlet i et biogasanlæg.

Regional udvikling har kendskab til flere konkrete biogas-projekter i Region Syddanmark, herunder Sønderjysk Biogas a.m.b.a. og Project Zero.

Flere af biogasprojekterne er baseret på i forvejen kendt teknologi, men der er store ønsker om at udvikle teknologien. Derfor vil Regional Udvikling følge projekterne, og hvor det er relevant, forsøge at støtte projekterne med midler fra Vækstforum eller Interreg.

APPFWU01V