Skip til primært indhold

Styr på svineinfluenzaen

Styregruppe koordinerer indsats mod svineinfluenza i Region Syddanmark. Sygehusene i regionen er klar, og der er ingen grund til bekymring.

- Der er ingen grund til bekymring på nuværende tidspunkt. Svineinfluenzaen er umiddelbart en mild form for influenza, og intet tyder på, at den er farligere end de andre typer influenza, vi kender i forvejen, slår Torsten Lang-Jensen fast. Han er præhospital leder i Region Syddanmark og formand for regionens styregruppe om svineinfluenza.

Gruppen består blandt andet af eksperter fra alle regionens sygehusenheder, og på gruppens første møde onsdag den 29. april blev der gjort status over de hidtidige forberedelser på regionens sygehuse. For eksempel blev kommandoveje og udstyr såsom beskyttelsesmasker gennemgået.

- Beredskabet er på plads, og der er enighed om rollefordelingen, så sygehusene og de praktiserende læger står klar, hvis smitten skulle finde vej her til regionen. Personalet er ekstra opmærksomt på influenzalignende symptomer og klar til at lave ekstra undersøgelser. Isolationsrummene står også klar, og sygdommen kan altså behandles, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Torsten Lang-Jensen.

Hvis en patient skal undersøges for svineinfluenza, vil det enten foregå i hjemmet eller på det nærmeste sygehus, som har en medicinsk afdeling. Ved klinisk mistanke om smitte vil patienten blive indlagt til observation og isoleret fra andre patienter i de få dage det tager, før resultatet af undersøgelsen ligger klar.

Enkelte patienter er blevet testet for smitten, men endnu er ingen blevet indlagt til observation for svineinfluenza i Region Syddanmark.

Region Syddanmarks beredskab følger de nationale retningslinjer.

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for mere relevant information om svineinfluenzaen. Her er løbende opdatering om udviklingen og en hotline for borgere med spørgsmål til sygdommen.

Sundhedsstyrelsen hjemmeside.

APPFWU02V