Skip til primært indhold

LOs Arbejdsmiljøpris til Strandvænget

Stress, mental nedslidning og usikkerhed om krav og forventninger. Det billede var i flere år dagligdagen på det sociale tilbud Strandvænget i Nyborg.

For ca. 2 år siden øgede Strandvængets ledelse fokusset på sygefravær og arbejdspladsfastholdelse i et enestående eksemplarisk samarbejde med Nyborg Kommune, SL, Arbejdsmedicinsk Klinik og Region Syddanmark.

Strandvængets indsats for arbejdsvilkårene og særligt arbejdet med at fastholde den både langvarige og kortvarige syge medarbejder udløste i dag LO’s Arbejdsmiljøpris, som blev overrakt Strandvængets konstituerede forstander Litha Tiufkær af LO sekretær Ejner Holst.

LO-konsulent Willy Stig (t.v.) og socialdirektør i Region Syddanmark, Anders Møller Jensen, beundrede det store rosen-hav, der strømmede ind til Strandvænget.

LO-konsulent Willy Stig (t.v.) og socialdirektør i Region Syddanmark, Anders Møller Jensen, beundrede det store rosen-hav, der strømmede ind til Strandvænget.

Omsorg og trivsel

I marts 2007 blev Litha Tiufkær og tidligere konstitueret forstander Carsten Hansen Lund indsat som ny ledelse på botilbuddet for udviklingshæmmede. Det langvarige sygefravær var noget af det første, de satte særligt fokus på.

- Strandvænget har været igennem en hård tid og er præget af nedslidning som organisation. Når tid og opgaver over lang tid ikke hænger sammen, og forventningerne og kravene er for uklare, resulterer det desværre i sygefravær hos medarbejderne, forklarer Litha Tiufkær.

Strandvænget formulerede en sygefraværspolitik, og et væsentligt element i den er omsorgssamtaler, hvor årsagerne til medarbejderens mistrivsel eller sygefravær undersøges.

Formålet med omsorgssamtalerne er at tage hånd om den pågældende medarbejder samtidig med, at der lægges en plan for, hvordan og hvorvidt medarbejderen kan vende tilbage til sit arbejde. Derudover holdes der i omsorgssamtalerne fokus på opgaverne og på kollegerne, som også rammes ved fravær.

Sygefravær i Nyborgs top 3

Selv om der er arbejdet målrettet med at komme den høje fraværsprocent til livs, kan der endnu kun ses en positiv ændring på langtidsfraværet.

- Vi har et helt specielt tværgående samarbejde med medarbejderne, sikkerhedsrepræsentanterne, Region Syddanmark, Nyborg Kommune, SL og Arbejdsmedicinsk Klinik. Vi er den virksomhed i Nyborg Kommune, der har det tredje største fravær, så kommunen har lavet et helt særligt tiltag for os, og det er en stor opbakning siger den konstituerede forstander.

I år er fokusset rettet mere mod det korte sygefravær. Her skal medarbejdersamtaler forsøge at forbedre statistikken.

Fra årsskiftet er planen, at Strandvænget skal slås sammen med Østerhuse i Kerteminde og ændres til 4 mindre enheder med 4 forstandere i stedet for 2.

- Vores arbejdspladsvurderinger viser, at der allerede i dag er udbredt tilfredshed med de initiativer, vi har sat i gang. Når Strandvænget bliver ændret og bliver opdelt i mindre enheder, vil ledelsen komme endnu tættere på medarbejderne, og det kan virke forebyggende på sygefraværet, vurderer Litha Tiufkær.

Fakta

  • Strandvænget ligger i Nyborg Kommune og er et bo-, aktivitets- og samværstilbud for voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne.
  • Strandvænget består i dag af 7 selvstændige boenheder med eget personale og budget. En boenhed består af 2-4 huse med 7-10 beboere pr. hus.
  • Strandvænget blev landskendt i foråret 2007, da TV2 bragte skjulte optagelser fra stedet, der rejste en helt relevant debat om de forhold, der tilbydes mange borgere i Danmark endnu i disse år.
  • I marts 2007 blev Carsten Hansen Lund indsat som konstitueret forstander og Litha Tiufkær som konstitueret viceforstander på Strandvænget. 1. april i år vendte Carsten Hansen Lund tilbage til sin stilling som forstander på Trindvold, som han havde orlov fra. Litha Tiufkær er udpeget som konstitueret forstander frem til årsskiftet.
  • Strandvængets sygefraværspolitik er skabt med baggrund i Region Syddanmarks politik for det Sociale Kapitel.
  • Region Syddanmarks regionsråd forventes at tage stilling til planerne om en modernisering af Strandvænget inden sommerferien i år.
APPFWU02V