Skip til primært indhold

Første skridt mod Syddansk Vækstpakke

På regionsrådsmødet mandag den 27. april førstebehandlede regionsrådet punkt 12 og 13 på dagsordenen – en indstilling fra Syddansk Vækstforum vedrørende en Vækstpakke der på kort sigt kan afbøde finanskrisen.

Første indsats fra Vækstpakken er en kampagne fra regionen til en million kroner. Kampagnen skal sikre at antallet af praktikpladser i Syddanmark bliver øget.

- Den krise vi er midt i, går i særlig grad ud over de unge fordi de ikke kan finde praktikpladser. Derfor har Vækstforum besluttet at opfordre alle parterne i Vækstforum, til at gøre en ekstra indsats der på kort sigt kan afbøde krisen, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V) på mødet i regionsrådssalen da han præsenterede Vækstforums Vækstpakke.

- Vi risikerer at tabe de unge mennesker på gulvet, hvis de ikke kan finde praktikpladser, og hvis vi ikke handler nu. Alle må gøre en indsats, med hver sit udgangspunkt, og med hver vores redskaber og muligheder, sagde Carl Holst.

I den efterfølgende debat, blev der givet udtryk for tilfredshed med indholdet i Vækstpakken. Regionsrådet bad administrationen om at arbejde videre med sagen med henblik på forelæggelse af en plan for regionsrådsmødet på mødet i maj.

Fakta:

Vækstforums handlingsplan for 2009-2010, blev vedtaget i efteråret 2008. Det overordnede tema for handlingsplanen er omstilling i eksisterende erhverv og udvikling af nye væksterhverv, der skaber fremtidens job og øger værditilvæksten i de syddanske erhverv. Handlingsplanen skal dermed bidrage til at bringe Syddanmark gennem finanskrisen på langt sigt.

Forslaget til Vækstpakken blev vedtaget på Vækstforums ordinære møde den 31. marts 2009, og indeholder fire konkrete indsatser:

  • Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark
  • Fastholde og forøge antallet af elev og praktikpladser
  • Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet
  • Samarbejde om offentligt byggeri
APPFWU02V