Skip til primært indhold

De har søgt om Åbenhedsprisen 2009

Ansøgningsfristen for at komme i betragtning til Region Syddanmarks Åbenhedspris 2009 er udløbet og også i år har der været fin interesse for prisen. Der er 13 afdelinger i regionen, som har indstillet sig selv.

De nominerede projekter er udpeget

Dommerkomiteen har læst ansøgningerne i gennem og besluttede på et møde i sidste uge, hvilke af de 13 projekter, der skal nomineres. I modsætning til sidste år, hvor man inden overrækkelsen fortalte hvilke projekter, der var nomineret, vælger man i år at holde spændingen: De nominerede projekter bliver ikke meldt ud.

I år må man vente og i stedet møde op på Kulturøen i Middelfart den 29. maj i år, når Åbenhedsprisen 2009 uddeles. 

250.000 kr. på højkant

Vinderne kan få op til 250.000 kr. Dommerkomiteen, sammensat af personer fra bl.a. patientforeninger, regionsrådet og pressen beslutter, hvem der skal have prisen. De afgør også, om alle pengene skal gå til 1. prisen, eller om de skal deles mellem 1., 2. og 3. pladsen.

Information om selve arrangementet den 29. maj følger senere.

De 13 afdelinger i regionen, som har indstillet sig selv, er følgende:

1. Ortopædkirurgisk afdeling 0, Sygehuset i Svendborg: Liv og lemmer
Afdelingen har inviteret DR1 indenfor, som under en serie i fem dele skildrer medarbejdere og patienter på afdelingen. Serien, som sendes i maj måned 2009, skal føre til en dybere forståelse af livet på et hospital, skildre mennesker af kød og blod og føre til bedre dialog brugere og ansatte imellem. Projektet indstilles for viljen til at lukke op for verden udenfor. 

2. Karkirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland: Karbogen – patientens bog
Karbogen er patientens egen bog, der opfordrer patienten til at være aktiv; et nyt fælles skriftligt materiale med et øget patientengagement og ansvarlighed for egen sygdom. 

3. Anæstesiologisk-intensiv afdeling V, OUH: Computerbaseret kommunikationshjælpemiddel på intensiv afdeling
Afdelingen har implementeret et computerbaseret kommunikationshjælpemiddel, der gør det muligt for kritisk syge intuberede (med rør i halsen, da de ligger i respirator) patienter at udtrykke sig verbalt. Hermed har patienterne – uden brug af ord – mulighed for at udtrykke deres følelser og ønsker og er i langt højere grad end tidligere blevet inddraget og hørt.

4. Center for Høretab, Fredericia: Kommunikationsstrategi for Center for Høretab
Center for Høretab står med en række udfordringer, som centret meget bevidst søger at møde ved at åbne institutionen ud til samfundet. Center for Høretab har gennem de seneste år iværksat en række initiativer med dette for øje, bl.a. nyt navn, konferencer, projekter på andre skoler osv.

5. Børneafsnittet, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg: Kvalitetsudviklingsprojekt for børn og unge efter forsøg på selvmord
Afdelingen arbejder målrettet gennem samtaler med den unge og de pårørende med at forhindre at de unge forsøger at begå selvmord igen. Selvmord er ofte et taburiseret emne, men afdelingen har bl.a. gennem TV2 udsendelsen ”Panodilpigerne” været med til at åbne op for debatten omkring et stadig stigende problem.

6. Støttecentret for senhjerneskadede, Kolding: Aktiviteter og medinddragelse i Støttecentret
Centret har de seneste år forsøgt at udbrede kendskab og forståelse for de hjerneskadedes vilkår. Voksne med en hjerneskade får ikke altid den hjælp, de har brug for, da skaden ofte er uden synlige fysiske tegn. Centret forsøger gennem aktiviteter og individuel målrettet støtte at tilpasse hjælpen efter den enkeltes behov.
 
7. Voksenpsykiatrisk afdeling, afsnit H3 i Kolding, psykiatrien i Region Syddanmark: Åbne samtaler
Projektet med åbne samtaler er inspireret af den finske professor og psykolog Seikkula og tager udgangspunkt i patientens og netværkets vilkår, behov og virkelighed. Åbne samtaler har medført, at patienter og pårørende føler sig set, hørt og inddraget og projektet er med til at skabe større åbenhed omkring det at være psykisk syg.
 
8. Nuklearmedicinsk afdeling inkl. PET og Cyklotronenheden, OUH: Indførelse af flextid
Afdelingen har indført flextid, så man selv har indflydelse på sin arbejdstid. Initiativet har givet medarbejderne bedre mulighed for at strukturere hverdagen på arbejde og udenfor arbejde.
 
9. Kardiologisk Intermediær afdeling, Sygehus Lillebælt: Hjerteskole og rehabilitering
Projektet består af en hjerteskole til patienter med iskæmiske hjertesygdomme. Hjerteskolen er et seks ugers forløb i sygehusregi samt et seks ugers forløb i kommunalt regi. Hjerteskolen fokuserer på livsstilsændring og forsøger at sætte den enkelte patient i stand til at føre et godt liv, på trods af hjertelidelsen.

10. Psykiatrien i Esbjerg/Ribe afsnit E2: Åbenhed i psykiatrien – afsnit E2
Afsnittet havde en journalist fra JydskeVestkysten i praktik døgnets 24 timer gennem en uge. Perioden dannede grundlag for en række artikler i JydskeVestkysten. Formålet var at skabe reel åbenhed omkring psykisk sygdom og psykiatrisk behandling.

11. H.C. Andersens børnehospital, Odense: Mød H.C. And
En interaktiv tegnefilm med forberedende patientinformation for børn i alderen 4-7 år, der skal indlægges eller undersøges på børneafdelingen. Materialet fungerer som et redskab til at forberede og afklare børn på et hospitalsbesøg og gøre det til en positiv og tryg oplevelse. Indstillingen er baseret på en ny version 3,2 – tilført ca. 30 minutters animeret information.

12. Neurorehabiliteringen i Ringe: Patientforløb på Neurorehabiliteringen i Ringe
Projektet består af individuelt tilrettelagte genoptræningsforløb for patienter med erhvervet hjerneskade. Forløbet tilrettelægges i samarbejde med patient og dennes pårørende og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og mål.

13. Hæmodialyseafdelingen, Sygehus Lillebælt: Nyresygdom, kropsforandringer og seksualitet
Projektet består af to film, som er baseret på interviews med patienter, der fortæller om, hvordan en nyresygdom har forvandlet deres tilværelse. Projektet skaber åbenhed omkring sygdommen og dens følger og formidler værdifulde erfaringer og oplevelser, til glæde for andre i samme situation.

APPFWU02V