Skip til primært indhold

Ti års jubilæum på Augustenborg

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Augustenborg fejrer ti års jubilæum fredag den 12. september.

Jubilæet markeres med et åbent hus arrangement for samarbejdsparter og borgere, temaet er ”Myter og virkelighed i Børne- og ungdomspsykiatrien”.

På jubilæumsdagen vil der være velkomst ved psykiatridirektør Agnete Philipsen og faglige oplæg om børn i nutidens psykiatri, den åbne samtale i akut-psykiatrien og ventetiden.

”På tre år er ventetiden i børnepsykiatrien faldet fra ni til to måneder, selv om der i dag er væsentligt flere henvisninger,” siger oversygeplejerske Susanne Bissenbacher, som på åbent hus dagen vil fortælle, hvordan det er lykkedes.

Før børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i 1998 flyttede ind på Augustenborg Slot, var der kun et børnepsykiatrisk ambulatorium i Sønderborg. De sygeste børn og unge måtte indlægges i Risskov eller på psykiatrisk voksenafdeling.

”Nu arbejder vi ofte på patienternes hjemmebane, vi lægger vægt på at løse problemerne når og hvor de opstår. Det foregår i åben samtale med familie og netværk,” siger ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen.

Psykiatrisk afdeling på Augustenborg Sygehus har et akut ambulant tilbud, som gør det muligt at inddrage dem, der står den unge nærmest, når problemerne brænder mest på. Derved kan mange indlæggelser undgås og nødvendige indlæggelser kan planlægges bedst muligt.

På åbent hus dagen vil der være mulighed for rundgang i børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium, hvor personalet vil kunne af- eller bekræfte myter og fordomme.

Alle er velkomne fredag den 12. september 2008, kl. 13.00 – 15.30 i Børne- og Ungdomspsykiatriske lokaler på Augustenborg Slot, Storegade 2, 6440 Augustenborg.

Yderligere oplysninger:

Klaus Müller-Nielsen, ledende overlæge, tlf. 2899 4640

Susanne Bissenbacher, oversygeplejerske, tlf. 2899 4674 Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Augustenborg Sygehus

APPFWU02V