Skip til primært indhold

Regional UdviklingsPlan for hele Syddanmark

Halvandet års arbejde med strategierne for Regional UdviklingPlan sluttede på regionsrådsmødet den 29. september.

Siden 6. marts 2007 har der været arbejdet hårdt på at få Regional UdviklingsPlan til at blive hele Syddanmarks overordnede udviklingsstrategi.

”Den regionale udviklingsplan skal være med til at skabe vækst og udvikling i Syddanmark. Nu skal vi sætte handling bag ordene, og det kræver at vi samarbejder. I tiden fremover vil jeg arbejde for, at inddrage og engagere alle gode kræfter i vores region i arbejdet med at gøre den regionale udviklingsplan konkret,” siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Der er allerede konkrete projekter i gang, som er udløbere af Regional UdviklingsPlan. Fra grænseregion til vækstregion er et af dem.

”Det projekt er en markant satsning på den dansk-tyske grænseregion. Her arbejder vi helt konkret med at styrke grænsesamarbejdet og støtte udviklingsmulighederne i grænseregionen.Det viser det potentiale, der er i den Regionale udviklingsplan. Det er vigtigt, at kommunerne og erhvervslivet går aktivt med i et samarbejde om at implementere den her plan, og det vil jeg gerne opfordre dem til,” siger Karsten Uno Petersen (S), formand for regionens udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde.

Den regionale udviklingsplan for Region Syddanmark har som overordnet vision ”Det gode liv” i Syddanmark. Visionen udtrykkes i de tre gennemsyrende værdier udsyn, frisind og bæredygtighed, og hviler på fem strategier:

  • Bo og leve
  • Viden og læring
  • Vækst og velstand
  • Oplevelser og fritid
  • Sammenhæng og tilgængelighed

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst (V), regionsrådsformand, Tlf. 4032 5210

Karsten Uno Petersen (S), formand for det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde, Tlf. 2163 1193

Kontaktoplysning

APPFWU02V