Skip til primært indhold

Tre medlemmer til bestyrelsen for Syddansk Turisme er på plads

Vækstforum har på sit møde mandag den 10. marts udpeget de første tre medlemmer til bestyrelsen for det nye turismeudviklingsselskab i Region Syddanmark, Syddansk Turisme.

De tre medlemmer er:

Lektor Janne Liburd, SDU Esbjerg (valgt for en toårig periode)
Museumschef Jacob Salvig, Naturama (valgt for en toårig periode)
Adm. dir. Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn (valgt for en etårig periode)

”Endnu et vigtigt skridt er taget med henblik på at få den nye turismeorganisation på plads”, siger formand for Vækstforum og regionsrådsformand Carl Holst (V) og fortsætter:

”En af Syddansk Turismes fornemste opgaver bliver fremover at sikre, at Region Syddanmark for alvor slår i gennem på landkortet, oplevelsesmæssigt og turismemæssigt”.

Bestyrelsen for Syddansk Turisme skal i alt tælle syv personer. De sidste fire medlemmer vil blive udpeget af henholdsvis Visit Denmark, Kommunekontaktrådet, Region Syddanmarks regionsråd og Vækstforum. De skal hver udpege et medlem inden den 15. april i år.

Syddansk Turisme er et nyt selskab, et resultat af en fusion mellem FynTour og det syd- og sønderjyske turismeselskab RST. Selskabets hovedformål er at sikre, udvikle og fremme Region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme og oplevelsesøkonomien.

I januar måned i år blev tidligere direktør for FynTour, Kim Folmann Jørgensen, udpeget til direktør for Syddansk Turisme.

Syddansk Turisme får kontor i Middelfart.

Yderligere oplysninger fås hos:

Formand for Vækstforum Carl Holst, mobil 40 32 52 10

Afdelingschef i regional udvikling i Region Syddanmark, Rune Stig Mortensen, mobil 29 20 11 60

APPFWU02V