Skip til primært indhold

Harmonisering af fødsels- og forældreforberedelse i Region Syddanmark

Hvad kan man som vordende forældre forvente sig af rådgivning og forberedelse, når man møder op på et af de seks fødesteder i Region Syddanmark: Er der ene- eller gruppekonsultation? Kan fædrene deltage? Gælder tilbuddet også for tredjegangsfødende eller er det kun for førstegangsfødende? Er der mulighed for fødselsforberedelse i vand? osv. osv.

Svaret i dag er, at det afhænger af, hvor i regionen du bor. Tilbuddene varierer nemlig fra fødested til fødested, hvilket skyldes, at de tidligere amter har haft forskellige fødeplaner.

Denne forskel vil Region Syddanmark nu forsøge at komme til livs ved at lave en fælles fødeplan for samtlige fødesteder i regionen. Det besluttede regionsrådet i dag, hvor der var temadrøftelse af fødsels- og forældreforberedelse i Region Syddanmark.

Den fælles fødeplan skal harmoniseres ved, at man tager det bedste fra samtlige fødeplaner.

Politikerne gjorde dog under dagens debat opmærksom på, at der måske skal tænkes nyt nogle steder og at forskellighed også kan være godt.

Den kommende regionale fødeplan vil bl.a. blive udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for Svangreomsorg, som forventes af udkomme inden længe.

Man forventer at have et endelig forslag til en fælles fødeplan klar i december 2009, hvorefter planen forventes udrullet i løbet af 2010.

De tidligere fødeplaner fungerer fortsat, indtil en ny fælles plan for regionen er udarbejdet og politisk vedtaget.

Citater fra debatten:

”Vi må få lavet en model for, hvad der er mest hensigtsmæssigt og en model som giver svar på, hvilke behov borgerne har. Måske kunne vi lære noget om erfaringerne fra Holland”.
Bent Poulsen (V).

”Sundhedsstyrelsen er meget fokuseret på at centralisere fødestederne. De mener, at der kun skal være fødeafdelinger på sygehuse, hvor der er mange støttefunktioner. Det ville bl.a. betyde, at der kun skulle være én fødeafdeling på Fyn. Jeg mener nu, at der bør være to – en i Odense og en i Svendborg”.
Poul-Erik Svendsen (S).

Jeg mener, det er vigtigt med forskellighed og måske skal der noget nyt til nogle steder. Mit hjertebarn er fx tiltaget i Odense, hvor man giver unge gravide uden uddannelse råd og vejledning til at komme i gang med et uddannelsesforløb. Det viser sig nemlig, at det ofte er under et graviditetsforløb, at man er mest åben for forandring”.
Lykke Debois (SF).

”Jeg tænker ikke umiddelbart positivt, når jeg hører ordet harmonisering. Jeg mener, at der også skal være plads til forskellighed og nytænkning i fødeplanen: Mænd får også fødselsdepressioner, får de hjælp nok?, er der tilbud nok til overvægtige kvinder, gravide med diabetes, etniske kvinder? osv.”.
Sarah Nørris Christensen (Ø).

”Det er vigtigt at have et ligeligt serviceniveau til vordende forældre i Region Syddanmark og overlæggeren skal ligge højt. Jeg mener også, at der skal være støtte til nybagte familier med særlige behov”.
Otto D. Lück (C).

Yderligere oplysninger fås hos:

Chefkonsulent Grethe Hylleberg, afdelingen for kommunesamarbejde, mobil 29 20 13 13.

APPFWU02V