Skip til primært indhold

Tre millioner til psykiatrisk forskning

Ni forskningsprojekter er sat i gang af den nye forskningsfond for psykiatrien i Region Syddanmark.

I alt tre millioner kroner vil blive brugt til forskning i skizofreni, mani, depression, demens samt autisme og ADHD hos børn og unge.

Den største enkeltbevilling på 600.000 kroner tilfalder et ph.d.-studie fra Klinik for Skizofreni i Esbjerg. Her vil en sygeplejerske i samarbejde med bl.a. forskere på Odense Universitets Hospital forske i, hvordan man kan styrke de sociale færdigheder hos unge skizofrene.

Psykiatriens Forskningsfond administreres af det nydannede Syddansk Strategiråd for Psykiatrisk Forskning, og ovennævnte projekts forankring i Esbjerg er et godt eksempel på strategirådets målsætning om, at forskningen skal udbredes geografisk i regionen - og gerne på tværs af faggrupper.

Strategirådets formand Niels Bilenberg er ikke i tvivl om perspektiverne i de ni projekter:

- Det er et stort løft til den psykiatriske forskning i Region Syddanmark, og vi tror på, at de ni projekter på sigt kan være med til at løfte livskvaliteten for mennesker med psykiske lidelser. Og så er det en stor styrke at forskningen foregår bredt i hele regionen og på tværs af faggrupperne, siger Niels Bilenberg.

Det er første gang den nye fond uddeler forskningsmidler. Af de tre millioner er de 1,7 bevilget af regionsrådet i forbindelse med forskningsmidler i 2008-budgettet. Resten har psykiatrien fundet inden for eget budget.

I alt modtog forskningsfonden 19 ansøgninger, som er blevet bedømt af eksterne eksperter. Ansøgningerne er generelt af høj kvalitet og med stor bredde. I bedømmelsen er der lagt vægt på projekternes videnskabelige lødighed, samarbejde mellem flere af regionens afdelinger og studiernes gennemførlighed.

Fakta

Strategirådet består af professor og forskningsleder Niels Bilenberg (formand), overlæge og forskningsleder Kurt B. Stage, professor Thorkil Sørensen, samt psykiatridirektør Agnete Philipsen. Strategirådets opgave er at varetage den overordnede strategiske planlægning og koordinering af den psykiatriske forskning i Region Syddanmark.

Yderligere oplysninger fås hos:

Niels Bilenberg, specialeansvarlig overlæge, OUH og formand Syddansk Strategiråd, tlf. 40 28 50 82

APPFWU02V