Skip til primært indhold

Fremtidens bustrafik i høring

Kommunerne, trafikselskaberne og alle de borgere og organisationer, der har lyst, har nu mulighed for at komme med kommentarer til Region Syddanmarks planer for fremtidens regionale bustrafik.

Region Syddanmark bestiller busdriften hos de to trafikselskaber Fynbus og Sydtrafik. De to selskaber driver sammenlagt cirka 85 ruter. Regionsrådets budget til busdrift er i 2008 på 131 mio. kroner.

Regionsrådet vedtog på sit sidste møde inden sommerferien mandag 23. juni at sende et forslag til principper og servicemål for fremtidens regionale bustrafik ud i høring. Forslaget skal implementere kommunalreformen på busområdet, så det der kommunerne, der står for bustrafikken internt i kommunerne, og regionen der står for de busruter, som skal binde regionen sammen.

Fristen for at komme med høringssvar er 1. september.

En bus hver halve time

Et grundlæggende princip er, at den regionale bustrafik i højere grad end i dag skal tilgodese pendlere mellem regionens største byer og arbejdspladser. F.eks. skal der ifølge forslaget være halvtimesdrift på hverdage til og fra byerne Odense, Esbjerg, Kolding, Vejle, Fredericia, Sønderborg, Svendborg og lufthavnen i Billund.

Derudover må der højst være en halv til en hel time mellem afgangene på hverdage mellem de førnævnte, største byer og en lang række af regionens lidt mindre byer på mellem 25.000 og 5.000 indbyggere. Det er byer som Haderslev, Middelfart, Faaborg, Ringe, Aabenraa, Ribe, Tønder og Rødekro.

Afgang efter behov

Ydermere tager regionsrådets principper højde for, at der er et par store arbejdspladser, Lego og Danfoss, samt flere uddannelsesinstitutioner og trafikknudepunkter, som har behov for regionale busforbindelser, der skal have afgange efter behov.

Formanden for intrastrukturudvalget, Poul Weber (V) ser frem til at se høringssvarene. Bl.a. fra kommunerne:

"Det er klart, at når man ændrer på principperne på den her måde, så fordrer det en tæt samarbejdsrelation mellem kommunerne og regionerne. Det er det, jeg kalder et ærtehalmsprincip. De regionale og de kommunale ruter skal hænge sammen."

Næstformanden for udvalget William Jensen (S) siger:

"Nu har vi i regionsrådet tilpasset den kollektive trafik efter borgernes ønsker, så der kommer flere busser på ruterne og mere effektiv drift. Nu skal det så vise sig, om kommunerne er i stand til at løse den resterende del af opgaven."

Forslaget kan ses i sin helhed på Region Syddanmarks hjemmeside under Udvikling og Bustrafik.

Yderligere oplysninger fås hos:

Formand for infrastrukturudvalget Poul Weber, tlf.: 62217878 / 29201500.

Næstformand for infrastrukturudvalget William Jensen, tlf.: 62541105 / 21741184.

Direktør for Regional Udvikling Mikkel Hemmingsen, tlf.: 76631975 / 29201975.

APPFWU02V