Skip til primært indhold

Ny akutbil giver tryghed i Grindsted

Borgerne i Grindsted, Billund, Sdr. Omme, Ansager, Vorbasse og omegn får nu deres egen akutbil.

Det betyder, de kan føle sig mere trygge i fremtiden, understreger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Region Syddanmark vil nemlig fra 2010 installere en døgnbemandet akutbil i Grindsted.

Særligt uddannet redder

En akutbil er bemandet med en paramediciner, som døgnet rundt alle årets dage er klar til at rykke ud til ulykker og alvorlig sygdom. Paramedicineren sikrer, at man både kan behandle og stabilisere den tilskadekomne på skadestedet.

- Selve kilometerafstanden til akutsygehusene i Esbjerg og Kolding er ikke så væsentlig, når man har en akutbil i området. Tvært imod øges trygheden ved, at der hele tiden er folk på vagt til at rykke ud i akutbilen, pointerer Carl Holst.

En paramediciner er en redder, der er særligt uddannet til at kunne behandle visse patienter medicinsk under vejledning af en læge.

Kan tilkalde lægebil

Hvis der er brug for en læge på stadestedet, kommer lægen i givet fald fra akutsygehuset i Esbjerg, der har en døgnbemandet lægebil. Eller fra Gadbjerg, hvor der også er en lægebil, som paramedicineren i Grindsted kan tilkalde.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, tlf.: 40325210.

APPFWU02V