Skip til primært indhold

Sydvestjysk Sygehus overtager rehabiliteringsopgaver

På baggrund af Falcks beslutning om at opsige aftalen med Sydvestjysk Sygehus (SVS) om rehabilitering for udvalgte patientgrupper – neurologiske, hofteopererede m.fl.– sætter SVS nu en proces i gang for at sikre en god overdragelse.

Samtlige medarbejdere kan fortsætte deres arbejde på SVS, og Sydvestjysk Sygehus ønsker alle medarbejdere velkommen og ser frem til i fællesskab fortsat at kunne sikre gode rehabiliteringsforhold.

Aftalen mellem Falck Rehab Varde og Sydvestjysk Sygehus blev indgået i august 2003. Dengang var det med Ribe Amtsråds navnetræk under.
Sydvestjysk Sygehus hører nu under Region Syddanmark, og på regionsrådets lukkede møde mandag besluttede rådet at acceptere ønsket om opsigelse fra Falck Rehab Varde.

Sydvestjysk Sygehus’ forbrug af senge på Falck Rehab Varde var i 2007 seks senge til genoptræning af ortopædkirurgiske patienter og 22 til genoptræning af patienter, der var ramt af appopleksi (blodprop i hjernen). 
På et møde på Falck Rehab Varde torsdag eftermiddag fastslog SVS-ledelsen følgende:

  • Sydvestjysk Sygehus tager rehabiliteringsopgaverne tilbage med virkning fra 1. juni.
  • Samtlige medarbejdere kan fortsætte deres arbejde på SVS. Flytningen fra Rehab Varde tilbage til SVS sker efter lov om virksomhedsoverdragelse.
  • Indtil 1. juni er medarbejderne derfor fortsat ansat hos Falck Rehab Varde.
  • Det er ikke afklaret, hvor rehabiliteringsopgaverne endeligt skal placeres, men en eventuel flytning til Grindsted skal undersøges.
  • Opgaverne skal med sikkerhed løses i Varde indtil udgangen af 2008.

Yderligere oplysninger fås hos:

Sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Jane Kraglund, 2899 3240.

Personalechef på Sydvestjysk Sygehus, Joan Christensen, 7918 3595.

Plan- og analysechef på Sydvestjysk Sygehus, Frits Rasmussen, 7918 2547.

APPFWU02V