Skip til primært indhold

Vækstforum satser millioner på velfærdsteknologi

Syddansk Vækstforum vil de næste to år fokusere på forretningsområdet ”velfærdsteknologier og -service”, hvor den syddanske region i forvejen har flere flagskibe.

- Velfærdsteknologier handler om vores muligheder, der findes i social- og sundhedssektoren. Den særlige syddanske vinkel ligger i samspillet mellem socialområdet, sundhedsområdet og erhvervslivet. Her er der allerede nu gode eksempler i Region Syddanmark – med Odense i den gule førertrøje, udtaler regionsrådsformand, og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

I dag har særligt Odense store styrker inden for robotteknologi, telemedicin og intelligente hjælpemidler. I 2007-08 støttede Vækstforum forretningsområdet med godt 15 mio. kr., og med Vækstforums nye handlingsplan ”Omstilling til højere Vækst” forventes dette beløb at blive væsentligt større i 2009-10.

- I Syddansk Vækstforums indsats de næste to år skal vi gøre vores erhvervsstyrker endnu stærkere. De seneste 10 år, har den syddanske region mistet over 30.000 jobs i produktionsvirksomheder, men der er samtidig skabt over 45.000 nye servicejobs. Den udvikling vil fortsætte, og hvis det ikke lykkes at omstille den syddanske region til øget produktivitet, højere værdiskabelse og hæve uddannelsesniveauet, vil der komme ledighed og mindre vækst. Vi skal vende udviklingen i regionen på flere punkter, og det begynder vi på allerede i dag, siger Carl Holst.

Fakta:

  • Syddansk Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark.
  • Vækstforums nye handlingsplan ”Omstilling til højere Vækst” fokuserer på i alt fire forretningsområder: Klynger, velfærdsteknologier og – service, energi og oplevelseserhverv. Syddansk Vækstforum vil de næste to år prioritere projekter for ca. 400 mio. kr. inden for disse fire forretningsområder.

Yderligere oplysninger:

Carl Holst, regionsrådsformand, formand for Syddansk Vækstforum; tlf. 4032 5210

Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling; tlf. 2920 1975

Claus Risager, Centerchef , Teknologisk Institut; tlf. 72203985

APPFWU01V