Skip til primært indhold

Tilbage i trafikken uden alkohol

Har der været for meget alkohol i blodet, og er kørekortet derfor blevet inddraget på grund af spirituskørsel, udbyder Region Syddanmark nu selv de lovpligtige Alkohol- og Trafikkurser.

Overordnet er målet med kurserne at give deltagerne bedre vaner, så alkohol og bilkørsel ikke blandes.

Fysiske og psykiske omkostninger

På kurserne bliver blandt andet undervist i alkohols påvirkning af kroppen, de fysiske, psykiske og sociale omkostninger ved spirituskørsel, samt en række andre ting, som er relevante i forhold til emnet alkohol og trafik.

Kurset indeholder desuden en orientering om både teori- og køreprøve.

Undervisningen varetages af undervisere med særlig indsigt i emnet såsom, misbrugsbehandlere, kørelærere og køreprøvesagkyndige.

Kurserne er delt op i fire undervisningsmoduler af 2,5 times varighed, og bliver afviklet i løbet af en måned. I 2007 var der 1167 indbyggere fra Region Syddanmark på kursus.

Obligatoriske kurser

Kurserne blev indført 1. marts 2002, og var i første omgang obligatorisk for personer, der ønskede at generhverve kørekortet efter at have fået en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud som følge af spirituskørsel.

Men fra 1. september 2005 blev loven skærpet, så den også kom til at omfatte personer, der havde fået en betinget frakendelse af kørekortet på grund af spirituskørsel.

Fra amt til region

I forbindelse med kommunalreformen overgik ansvaret for at holde kurserne fra amt til region. Indtil nu har Region Syddanmark betalt sig fra opgaven, og benyttet sig af eksisterende kurser afholdt af kommunerne. Men fra 1. juli 2008 har regionen valgt selv at overtage både kurserne og administrationen.

Som loven er nu, er det en betingelse for at tilmelde sig en ny teori- eller køreprøve, at der kan fremvises et gyldigt bevis for at have deltaget på et alkohol og trafikkursus. Kurset koster 2.000 kroner, og det beløb er ens uanset hvor i landet man tilmelder sig kurset.

I Region Syddanmark startes nye hold op flere gange om måneden og kurserne afholdes i følgende byer: Odense, Svendborg, Vejle, Kolding, Esbjerg, Toftlund, Aabenraa, Sønderborg.

Tilmelding kan ske til Region Syddanmarks Alkohol & Trafik-koordinator, Vivi Dixen Eggert.

Yderligere oplysninger

Kontakt: Vivi Dixen Eggert; Alkohol & Trafik-koordinator Telefon: 7663 1048

APPFWU01V