Skip til primært indhold

Behandling af jord fra Kærgård Plantage bliver forsinket

Den forurenede jord fra Kærgård Plantage er nu gravet op. 75 procent af den opgravede jord er enten behandlet eller er under behandling. De resterende 25 procent ligger i et tæt magasin i Kærgård Plantage. Behandling af denne restmængde bliver forsinket, da den tyske jordrenser indtil videre har standset for modtagelse af jorden.

Lugtgener forsinker behandling

Den tyske jordrenser har modtaget over halvdelen af den jordmængde de skal behandle, men har standset for modtagelse af den sidste del. Baggrunden er, at jorden afgiver mere lugt end forventet, hvilket giver lugtgener på og omkring virksomheden.

"Tyskerne starter med at rense den jord de indtil nu har modtaget fra Kærgård Plantage i denne uge. Vi er i tæt kontakt med dem og forsøger om der er mulighed for i fællesskab at løse de opståede lugtproblemer," forklarer geolog Jørgen F. Christensen fra Region Syddanmark, projektleder på oprensningen af Kærgård Plantage.

Ændret tidsplan

Ændringerne betyder, at tidsplanen ikke kan overholdes. Ifølge Jørgen F. Christensen vil det betyde, at arbejdet i plantagen ikke bliver færdigt til 15. maj, hvor arbejdet ellers efter planen skulle være færdigt.

Restmængden af den jord, som tyskerne skulle have modtaget, ligger i øjeblikket i et tæt magasin i Kærgård Plantage, hvorfra der ikke sker nogen udsivning til omgivelserne.

"Det at vi udskyder behandlingen af jorden, betyder ikke noget for forureningssituationen i Kærgård Plantage. Det er endnu uafklaret om vi kan få en alternativ aftale med tyskerne. Vi regner med at få svar fra dem i løbet af et par uger," siger Jørgen F. Christensen.

Fakta om opgravningen

I alt er gravet ca. 4100 tons forurenet sand og slam op fra grube 1 og 2. Af den mængde har det hollandske firma ATM behandlet 1700 tons, som nu er godkendt og ligger klar til genanvendelse. Den tyske jordrenser SITA har lige nu 1400 tons forurenet jord liggende på deres indendørs lager ved siden af fabrikken. Hertil kommer 100 tons forurenet træ fra den tidligere afdækning af gruberne. Træet bliver behandlet af Kommune Kemi.

Yderligere oplysninger fås hos:

Geolog Jørgen F. Christensen, Region Syddanmark, projektleder på oprensningen af Kærgård Plantage, mobil 29 20 19 28.

APPFWU02V