Skip til primært indhold

Afgørelse om valg af entreprenører er udskudt

Der er problemer med løsningsforslagene fra de to entreprenører - RGS90 og Arkil - der har budt på bortkørsel og rensning af den forurenede jord i Kærgård Plantage. Der skal derfor nu forhandles med dem for at finde en løsning. Det forventes at tage to-tre uger.

Det er den afgørelse, en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøministeriet og Region Syddanmark er nået frem til efter at have kikket nærmere på de tilbud, som blev afleveret 1. oktober. Efter planen skulle arbejdsgruppen have afgjort, hvem der skal stå for oprydningen i morgen - den 12. oktober.

Fire entreprenører bød den 1. oktober på opgaven med at grave forureningen op i grube 1 og 2 i Kærgård Plantage, og to entreprenører bød på opgaven med at køre den forurenede jord væk og rense den.

Modsat bortkørsels- og rensningstilbudet viser arbejdsgruppens gennemgang af tilbudene på graveentreprisen, at de er fyldestgørende. Offentliggørelsen af hvem, der får opgaven med at grave ud, afventer en afslutning af forhandlingerne med de to entreprenører, der har budt på bortkørsel og rensning.

Af konkurrencemæssige hensyn er det fortroligt, hvad som udestår, for at sagen kan afgøres.

Fakta:

Opgaven i Kærgård Plantage består i at grave det mest forurenede materiale op i grube 1 og grube 2. Det vurderes, at det drejer sig om 5000 tons.

Det forurenede materiale skal derefter køres bort, renses og derefter genanvendes eller deponeres. De udgravede gruber fyldes op med rent sand.

Arbejdet skal være færdigt inden badesæsonen 2008. Sluttidspunktet for oprensningen forventes ikke udsat, selvom underskrivelse af kontrakten udskydes.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Områdechef Trine Korsgaard, Jordforurening, Region Syddanmark, mobil 29 20 15 60
APPFWU02V