Skip til primært indhold

Bredt forlig - to nye akut-sygehuse i Region Syddanmark

Der bliver fem akutsygehuse i Region Syddanmark. Det drejer sig om to nye sygehuse – et nyt universitetshospital i Odense tæt ved Syddansk Universitet og motorvejen og et nyt akutsygehus i Sønderjylland ved den planlagte motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Det nye sønderjyske sygehus erstatter sygehusene i Aabenraa og Sønderborg.

De tre øvrige akutsygehuse kommer til at ligge i Esbjerg, Kolding og Svendborg. Disse sygehuse skal udbygges i forskelligt omfang.

På de fem akutsygehuse bliver der uvisiterede skadestuer.

Det er hovedpunkterne i det forlig om sygehus- og psykiatristrukturen i Region Syddanmark, som Venstre og Socialdemokraterne har indgået i dag. Efter et møde med alle partier her i formiddag står det klart, at mindst 39 af rådets 41 medlemmer står bag forliget.

"Dette forlig sikrer, at vi kan tilbyde de syddanske borgere en god og tidssvarende behandling, når de bliver syge – også om ti, femten og tyve år", siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

"Det er altafgørende, at så vigtig en beslutning er bredt funderet i regionsrådet. Det så på et tidspunkt svært ud, men det er lykkedes, og det er jeg meget tilfreds med".

"Mange vil få længere til sygehuset, når de kommer alvorligt til skade. Til gengæld vil behandlingen allerede begynde i ambulancen, og på sygehuset vil de blive mødt af dygtige specialister døgnet rundt", siger regionsrådets 1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S), der har haft ansvaret for at lede forhandlingerne om sygehus-strukturen.

"Med dette forlig har vi skabt grundlaget for et bæredygtigt og effektivt sygehusvæsen i Region Syddanmark".

Vejle som specialsygehus

Vejle Sygehus bliver specialsygehus for kræftbehandling. Sygehuset vil også fortsat have en stor medicinsk afdeling.

Grindsted Sygehus fortsætter med uændrede funktioner og skal ind til videre tage sig af visse medicinske og kirurgiske patienter.

Give Sygehus skal videreudvikles som friklinik.

Middelfart Sygehus skal udvikles til ryg-sygehus.

Ærø Sygehus fortsætter som ø-sygehus.

Region Syddanmark vil vurdere, om sygehusene i Brørup, Tønder, Haderslev, Fredericia, Faaborg, Ringe og Nyborg kan omlægges til sammedags-sygehuse.

På sygehusene i Vejle, Grindsted, Middelfart, Tønder og Haderslev bliver der skadeklinikker, hvor der er hjælp at hente til mindre skader.

Psykiatrien deles i fire

Parterne har også indgået forlig om den fremtidige psykiatri-struktur i regionen. Her deles regionen op i fire områder: Vestjylland, Sønderjylland, Lillebælt og Fyn. Sindslidende vil her kunne få hjælp i en række lokalpsykiatriske centre og én eller to psykiatriske sengeafdelinger. I Vejle bygges en ny psykiatrisk afdeling, i Aabenraa rykker psykiatrien ind i det nuværende sygehus, i Esbjerg udbygges den nuværende afdeling, og i Odense får den psykiatriske afdeling plads i det nye universitetshospital.

Den endelige placering af børne- og ungepsykiatrien og retspsykiatrien besluttes først efter endnu en høringsrunde.

Der planlægges med psykiatriske skadestuer i Odense, Esbjerg, Vejle og Aabenraa.

Hvad sker nu

Inden 1. april 2008 udarbejder Region Syddanmark en plan for, hvordan den nye sygehusstruktur kan gennemføres og en tilsvarende plan for omlægningen af psykiatrien i regionen. Region Syddanmark forventer, at det kommer til at tage fem til 10 år at gennemføre planerne.

På regionsrådsmødet mandag eftermiddag sender rådet de to forslag i offentlig høring i fire uger.

Regionsrådet træffer den endelige beslutning på et møde 20. december i år.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Regionsrådsformand Carl Holst (V), mobil 40 32 52 10
  • Forhandlingsleder Poul-Erik Svendsen (S), mobil 29 20 12 00
APPFWU01V