Skip til primært indhold

Praktik i forlængelse af din professionsbacheloruddannelse

I samarbejde med professionshøjskolerne uddanner regionen sygeplejersker, pædagoger, radiografer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere og jordemødre.

Klinik og praktikophold

I disse uddannelser består op mod halvdelen af uddannelsestiden af klinik/praktikophold, hvor de studerende lærer at omsætte de teoretiske kompetencer i praksis. 

Til at bistå læringsforløbet for de studerende er der på institutionerne ansat vejledere, som varetager de konkrete læringsforløb og deltager i evalueringen af studerendes kompetencer.
 
 

Tine Hald

Tine Hald

Chefkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


29 20 18 10

Lisbeth Ebsen-Hansen

Specialkonsulent

Koncern HR Sundhedsuddannelser


28 99 47 00
APPFWU01V