Skip til primært indhold

Maksimale ventetider ved livstruende sygdomme

I nogle tilfælde har du mulighed for at få en hurtigere tid, hvis du vil behandles på et andet sygehus, end det du først er henvist til. Her kan du orientere dig i ventetider på sygehusene, ligesom du kan læse om reglerne for maksimale ventetider.

Se sygehusenes ventetider

Hvis du ønsker en hurtigere tid - eller vil behandles på et andet sygehus end det, du er henvist til - kan du forinden orientere dig om ventetiderne. 

Du kan se ventetider for udvalgte undersøgelser og behandlinger på offentlige sygehuse og privathospitaler på www.mitsygehusvalg.dk

Maksimale ventetider

Ved visse livstruende kræft- og hjertesygdomme er der særlige regler om ventetidsrettigheder ud over de almindelige ventetidsrettigheder til udredning, undersøgelse og behandling. 

Den region, du bor i, er ansvarlig for, at du - så vidt det overhovedet er muligt - får et tilbud om udredning og behandling inden for de maksimale ventetider.

Hvis det sygehus, du er henvist til, ikke kan tilbyde dig udredning og behandling inden for de maksimale ventetider, skal sygehuset tilbyde dig henvisning til et andet offentligt sygehus eller privathospital i Danmark.

Hvis sygehuset ikke kan finde en tid inden for fristerne på et offentligt sygehus eller privathospital, skal de kontakte Sundhedsstyrelsen med henblik på behandling i udlandet - hvis du ønsker det.

Bemærk, at de maksimale ventetider er generelle. Vurderer den behandlende læge, at din sygdom kræver hurtigere behandling, skal lægen tage initiativ til, at du får dette tilbudt.

Kræftpakker

Når du bliver henvist til sygehuset ved mistanke om kræftsygdom, bliver du ofte henvist til en kræftpakke. Et kræftpakkeforløb er et beskrevet patientforløb med anbefalede krav til tidspunkter og indhold for udredning, behandling og opfølgning.

Det er en standardiseret beskrivelse, som afdelingen skal forsøge at følge med henblik på at sikre kvaliteten i udredningen og behandlingen af en kræftsygdom. Det er ikke en patientrettighed - men en hensigtserklæring.

Få mere viden på denne side om kræftpakkeforløb.

Du kan også læse mere om kræftpakker på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

APPFWU02V