Skip til primært indhold

Influenzavaccination

Fra 15. januar 2023 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

Målgrupper for influenzavaccination

Region Syddanmark tilbyder fra 15. januar til 1. marts 2023 vaccination til følgende borgere: 

 • Personer med visse kroniske sygdomme og personer i deres husstand
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Sådan bliver du vaccineret

Du bør modtage vaccination ved disse sygdomme og tilstande

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende grupper, som har øget risiko for et alvorligt forløb, tager imod vaccinationstilbuddet. 

 • Kronisk lungesygdom eller påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Hjerte- og karsygdom undtagen velreguleret forhøjet blodtryk
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. organ- eller stamcelletransplantation
 • Kronisk nyre- eller leversygdom
 • Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI over 35)
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet
  immundefekt
 • Førtidspensionister

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Fra 1. oktober er det muligt at bestille tid til vaccination. Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af sygdom/tilstand, modtager du ikke en invitation. 

Du kan enten:

 • Gå ind på www.vacciner.dk og udfyld et spørgeskema om dit helbred og arbejde. Derefter udfylder du en tro-og-love erklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
 • Undersøge om din arbejdsplads tilbyder vaccination, fordi du arbejder som sundheds- eller plejepersonale eller inden for udvalgte dele af socialområdet
 • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. 

Hvor er mit nærmeste vaccinationssted?

Du kan blive vaccineret på et af regionens vaccinationscentre, ved udvalgte praktiserende læger og på nogle apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvordan booker jeg tid?

Du kan enten bestille tid til vaccination på regionens vaccinationscentre via hjemmesiden www.vacciner.dk,  eller du kan møde op til drop-in vaccination på regionens vaccinationscentre uden tidsbestilling fra 1. december 2022.

Det anbefales, at du bestiller vaccination for corona, influenza og pneumokokker på samme tid. Har du modtaget vaccination for pneumokokker inden for de sidste 6 år, er du allerede dækket.

Derudover kan du bestille tid hos de praktiserende læger, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår og hos udvalgte apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Fra 1. oktober er det muligt at bestille tid til vaccination. Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af tilstand, modtager du ikke en invitation.

Du kan enten:

 • Gå ind på www.vacciner.dk og udfyld et spørgeskema om dit helbred og arbejde. Derefter udfylder du en tro-og-love erklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
 • Undersøge om din arbejdsplads tilbyder vaccination, fordi du arbejder som sundheds- eller plejepersonale eller indenfor udvalgte dele af socialområdet
 • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. 

Hvor er mit nærmeste vaccinationssted?

Du kan blive vaccineret på et af regionens vaccinationscentre, ved udvalgte praktiserende læger og på nogle apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvordan booker jeg tid?

Du kan enten bestille tid til vaccination på regionens vaccinationscentre via hjemmesiden www.vacciner.dk,  eller du kan møde op til drop-in vaccination på regionens vaccinationscentre uden tidsbestilling fra 1. december 2022.

Det anbefales, at du bestiller vaccination for corona, influenza og pneumokokker på samme tid. Har du modtaget vaccination for pneumokokker inden for de sidste 6 år, er du allerede dækket.

Derudover kan du bestille tid hos de praktiserende læger, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår og hos udvalgte apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

APPFWU01V