Skip til primært indhold

Coronavaccinationsindsats efterår/vinter 2022

Fra 15. september åbner regionerne op for vaccinationer af de ældste syddanskere samt plejehjemsbeboere. Og fra oktober åbner regionerne op for vacciner af syddanskere over 50 år og personer under 50 år, som har en særlig risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Målgrupper for coronavaccination

Region Syddanmark tilbyder vaccination til følgende borgere: 

 • Plejehjemsbeboere og 85+ år
 • 50+ år
 • Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb
 • Gravide
 • Pårørende til personer i øget risiko
 • Sundheds- og plejepersonale

Vaccinationsindsats 2022

Hvor er mit nærmeste vaccinationssted?

Du kan bl.a. blive vaccineret på et af regionens vaccinationscentre eller ved de praktiserende læger og apoteker, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår. 

Er du beboer på plejehjem, vil du få besøg af en af regionens udkørende vaccinationstilbud. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvordan booker jeg tid?

Du kan enten bestille tid til vaccination på regionens vaccinationscentre via hjemmesiden www.vacciner.dk,  eller du kan møde op til drop-in vaccination på regionens vaccinationscentre uden tidsbestilling i perioden 1. - 23. december.

Det anbefales, at du bestiller vaccination for corona, influenza og pneumokokker på samme tid. Har du modtaget vaccination for pneumokokker inden for de sidste 6 år, er du allerede dækket.

Derudover kan du bestille tid hos de praktiserende læger, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår og hos udvalgte apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvor er mit nærmeste vaccinationssted?

Du kan bl.a. blive vaccineret på et af regionens vaccinationscentre eller ved de praktiserende læger og apoteker, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvordan booker jeg tid?

Du kan enten bestille tid til vaccination på regionens vaccinationscentre via hjemmesiden www.vacciner.dk,  eller du kan møde op til drop-in vaccination på regionens vaccinationscentre uden tidsbestilling i perioden 1. - 23. december.

Det anbefales, at du bestiller vaccination for corona, influenza og pneumokokker på samme tid. Har du modtaget vaccination for pneumokokker inden for de sidste 6 år, er du allerede dækket.

Derudover kan du bestille tid hos de praktiserende læger, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår og hos udvalgte apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Du bør modtage vaccination ved disse sygdomme og tilstande

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende grupper, som har øget risiko for et alvorligt forløb, tager imod vaccinationstilbuddet. 

 • Kronisk lungesygdom eller påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Hjerte- og karsygdom undtagen velreguleret forhøjet blodtryk
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. organ- eller stamcelletransplantation
 • Kronisk nyre- eller leversygdom
 • Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI over 35)
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet
  immundefekt
 • I behandling for kræftsygdom
 • Svære mave-/tarmlidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand
 • Alvorlige neurologiske sygdomme
 • Alvorlige reumatologiske sygdomme
 • Svær psykisk sygdom og/eller svært misbrug
 • Downs syndrom

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Fra 1. oktober er det muligt at bestille tid til vaccination. Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af sygdom/tilstand, modtager du ikke en invitation. 

Fra 1. oktober kan du enten:

 • Gå ind på www.vacciner.dk og udfyld et spørgeskema om dit helbred og arbejde. Derefter udfylder du en tro-og-love erklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
 • Undersøge om din arbejdsplads tilbyder vaccination, fordi du arbejder som sundheds- eller plejepersonale eller inden for udvalgte dele af socialområdet
 • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. 

Hvor er mit nærmeste vaccinationssted?

Du kan bl.a. blive vaccineret på et af regionens vaccinationscentre eller ved de praktiserende læger og apoteker, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvordan booker jeg tid?

Du kan enten bestille tid til vaccination på regionens vaccinationscentre via hjemmesiden www.vacciner.dk,  eller du kan møde op til drop-in vaccination på regionens vaccinationscentre uden tidsbestilling i perioden 1. - 23. december.

Det anbefales, at du bestiller vaccination for corona, influenza og pneumokokker på samme tid. Har du modtaget vaccination for pneumokokker inden for de sidste 6 år, er du allerede dækket.

Derudover kan du bestille tid hos de praktiserende læger, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår og hos udvalgte apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Fra 1. oktober er det muligt at bestille tid til vaccination. Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af graviditet, modtager du ikke en invitation.

Du kan enten:

 • Gå ind på www.vacciner.dk og udfyld et spørgeskema om dit helbred og arbejde. Derefter udfylder du en tro-og-love erklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
 • Undersøge om din arbejdsplads tilbyder vaccination, fordi du arbejder som sundheds- eller plejepersonale eller inden for udvalgte dele af socialområdet
 • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. 

Hvor er mit nærmeste vaccinationssted?

Du kan bl.a. blive vaccineret på et af regionens vaccinationscentre eller ved de praktiserende læger og apoteker, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvordan booker jeg tid?

Du kan enten bestille tid til vaccination på regionens vaccinationscentre via hjemmesiden www.vacciner.dk,  eller du kan møde op til drop-in vaccination på regionens vaccinationscentre uden tidsbestilling i perioden 1. - 23. december.

Det anbefales, at du bestiller vaccination for corona, influenza og pneumokokker på samme tid. Har du modtaget vaccination for pneumokokker inden for de sidste 6 år, er du allerede dækket.

Derudover kan du bestille tid hos de praktiserende læger, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår og hos udvalgte apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Fra 1. oktober er det muligt at bestille tid til vaccination. Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af sygdom/tilstand hos din partner, modtager du ikke en invitation. 

Fra 1. oktober kan du enten:

 • Gå ind på www.vacciner.dk og udfyld et spørgeskema om dit helbred og arbejde. Derefter udfylder du en tro-og-love erklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
 • Undersøge om din arbejdsplads tilbyder vaccination, fordi du arbejder som sundheds- eller plejepersonale eller inden for udvalgte dele af socialområdet
 • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. 

Hvor er mit nærmeste vaccinationssted?

Du kan bl.a. blive vaccineret på et af regionens vaccinationscentre eller ved de praktiserende læger og apoteker, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvordan booker jeg tid?

Du kan enten bestille tid til vaccination på regionens vaccinationscentre via hjemmesiden www.vacciner.dk,  eller du kan møde op til drop-in vaccination på regionens vaccinationscentre uden tidsbestilling i perioden 1. - 23. december.

Det anbefales, at du bestiller vaccination for corona, influenza og pneumokokker på samme tid. Har du modtaget vaccination for pneumokokker inden for de sidste 6 år, er du allerede dækket.

Derudover kan du bestille tid hos de praktiserende læger, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår og hos udvalgte apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Fra 1. oktober er det muligt at bestille tid til vaccination. Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af dit arbejde, modtager du ikke en invitation. 

Du kan enten:

 • Gå ind på www.vacciner.dk og udfyld et spørgeskema om dit helbred og arbejde. Derefter udfylder du en tro-og-love erklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
 • Undersøge om din arbejdsplads tilbyder vaccination, fordi du arbejder som sundheds- eller plejepersonale eller indenfor udvalgte dele af socialområdet
 • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. 

Hvor er mit nærmeste vaccinationssted?

Du kan bl.a. blive vaccineret på et af regionens vaccinationscentre eller ved de praktiserende læger og apoteker, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

Hvordan booker jeg tid?

Du kan enten bestille tid til vaccination på regionens vaccinationscentre via hjemmesiden www.vacciner.dk,  eller du kan møde op til drop-in vaccination på regionens vaccinationscentre uden tidsbestilling i perioden 1. - 23. december.

Det anbefales, at du bestiller vaccination for corona, influenza og pneumokokker på samme tid. Har du modtaget vaccination for pneumokokker inden for de sidste 6 år, er du allerede dækket.

Derudover kan du bestille tid hos de praktiserende læger, der deltager i vaccinationsindsatsen dette efterår og hos udvalgte apoteker. 

Find overblik over dit nærmeste vaccinationssted på regionens hjemmeside

APPFWU02V