Skip til primært indhold

Presseinvitation: 1. spadestik på den sidste etape af oprensningen i Kærgård Klitplantage

Region Syddanmark inviterer pressen til 1. spadestik på den sidste etape af oprensningen i Kærgård Klitplantage. Her vil miljøminister Lea Wermelin tænde for det nye fuldskala-oprensningsanlæg.

Siden 2007 har Region Syddanmark fjernet mere end 7.000 tons forurenet jord fra de seks gruber i Kærgård Klitplantage, hvor der i årtier blev dumpet stærkt forurenet spildevand fra det tidligere Grindstedværket. Nu indledes den sidste etape med en oprensning af det forurenede grundvand under gruberne.

Mød blandt andre miljøminister Lea Wermelin (S), regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmarks Miljøudvalg samt projektleder på oprensningen Jørgen Fjeldsø Christensen og se med, når miljøministeren sætter gang i det nye fuldskala-oprensningsanlæg i Kærgård Klitplantage.

Arrangementet finder sted mandag 3. oktober 2022 kl. 14:30-16:00.

Opsamlingssted er rastepladsen, beliggende ca. 50 m fra Kærgårdvej 8a, 6840 Oksbøl.

Program:

  • Velkomst ved regionsrådsformand Stephanie Lose (V)
  • Miljøminister Lea Wermelin (S) starter fuldskala oprensningsanlægget
  • Tale ved miljøminister Lea Wermelin (S)
  • Tale ved repræsentanter for Region Syddanmarks Miljøudvalg
  • Lidt godt til ganen
  • Presseseance med mulighed for interviews, fotos og video.

Om slutspurten i Kærgård Klitplantage

Kærgård Klitplantage blev over en 17-årig periode brugt til at dumpe 300.000 tons giftigt spildevand i klitterne ved Vesterhavet. Over de seneste ti år har Region Syddanmark fjernet mere end 7.000 tons stærkt forurenet jord, der indeholdt stoffer som cyanid, kviksølv og klorerede opløsningsmidler.

Tilbage står en oprensning af det stærkt forurenede grundvand under gruberne, som hvert år tilfører mange tons forurening til havet ud for Kærgård Strand. Nu starter fuldskala-oprensningen af grundvandet ved en kombination af kemisk oxidation og efterfølgende biologisk rensning af de resterende klorerede opløsningsmidler. Der ventes at gå ca. 15 år fra endt oprensning, til de sidste restriktioner for ophold i området samt badeforbuddet ud for stranden kan ophæves i 2042.

Tilmelding krævet

Medier, der ønsker at dække ministerbesøget skal tilmelde sig senest 29. september kl. 16.00 til kommunikationsrådgiver Mira Borggreen på telefon 29 20 18 74 eller via mail mbo@rsyd.dk

Praktiske spørgsmål vedrørende arrangementet: Seniorkonsulent Thomas Laursen, Region Syddanmark, Telefon 29 20 18 40, mail: tla@rsyd.dk 

APPFWU01V