Skip til primært indhold

59,8 mio. kr. til syddansk kræftbehandling

Regionsrådet har godkendt fordelingen af 59,8 mio. kr. til kræftbehandling i regionen i 2024. Pengene kommer fra en aftale om midler til en ekstraordinær indsats inden for kræftområdet vedtaget af Danske Regioner og regeringen. En del af pengene er øremærket på forhånd, men godt 47 mio. kr. har regionsrådet besluttet at bruge til at øge behandlingskapaciteten og udvikle den syddanske kræftbehandling.

Den 14. november 2023 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om udmøntning af midler i 2024 til en ekstraordinær indsats inden for kræftområdet. Den aftale betyder, at Region Syddanmark får 59,82 mio. kr.

Hovedparten af de 59,8 mio. kr. – godt 47 mio. kr. – har regionsrådet nu fordelt på syv forskellige initiativer. Midlerne skal primært bruges til at øge regionens behandlingskapacitet og udvikle behandlingen på kræftområdet.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Vi støtter tiltag, der skal være med til at styrke den kræftbehandling, vi kan tilbyde syddanske patienter. Derfor vil vi uddanne flere speciallæger inden for udredning og diagnosticering, så vi får flere ressourcer til enten at få afklaret mistanke om kræft eller få startet kræftbehandling op hurtigt, når det er nødvendigt. Og så vil vi prøve at betale operationspersonale og medarbejdere på nogle af regionens kræftafdelinger, når de tager ekstraarbejde og hjælpe kolleger på andre sygehuse, så vi dagligt kan komme i bund med operationer og analyser af prøver og scanningsbilleder og dermed give kræftpatienterne hurtigere behandling og svar på deres undersøgelser.

Øremærket tandlægebehandling

De sidste godt 12 mio. kr. af de 59,8 mio. kr. har regeringen og Danske Regioner øremærket til tre områder. 10 mio. kr. skal gå til tilskud til tandpleje for både kræftpatienter og andre patientgrupper, hvis behandling har påvirket deres tandsundhed.

De sidste to millioner skal gå til at styrke den eksisterende patientrådgivning i regionen og medfinansiering af en administrativ specialenhed i Region Hovedstaden, som bl.a. skal overvåge regionenernes kapacitet og behandling af kræftpatienter og understøtte samarbejdet på tværs af regionerne på kræftområdet.

Udvalgsformanden siger:  

- Hver tredje dansker bliver ramt af kræft, inden de fylder 75 år, og derfor giver det god mening at styrke kræftbehandlingen og behandlingen af de senfølger, som kræften medfører. Vi ved, at kræftbehandling, især strålebehandling, kan give senfølger i form af alvorlige tandproblemer som f.eks. nedbrydning af knogle i kæberne, flere huller og skrøbelige tænder. Så nu tilpasser regionerne i fællesskab tilskudsordningen for tandbehandling, så endnu flere patienter kan få tilskud, når de går til tandlægen – ikke bare i Region Syddanmark men i alle fem regioner.

Fakta

De syv regionale initiativer, som hver især får mellem 18,5 mio. kr. og 356.000 kr. at gøre godt med i år:

  • Etablering af puljer til ekstra uddannelsesforløb – tre inden for radiologi og to inden for patologi. De ekstra uddannelsesforløb skal bidrage til en udvidet kapacitet, når det kommer til diagnosticering af kræftsygdomme i regionen i fremtiden (18,52 mio. kr. fordelt over fire år).
  • Afprøvning af honoreringsmodeller på nogle af regionens kræftafdelinger, hvor operationspersonale og medarbejdere honoreres for at tage ekstraarbejde ved f.eks. at blive længere på dagen eller hjælpe kolleger på andre sygehuse med at analysere billeder/prøver (5 mio. kr. i 2024).
  • Forsøg med kamerapille som alternativ til kikkertundersøgelser. Kamerapillen har været afprøvet med god patienttilfredshed på Odense Universitetshospital. Med midlerne kan man køre et forsøg, hvor kamerapillen bliver en del af den daglige drift som et alternativ til de almindelige kikkertundersøgelser (1,8 mio. kr. i 2024).
  • Indføring af mammografi-screening med kunstig intelligens. Internationale undersøgelser viser, at man med god effekt kan erstatte den ene af de to speciallæger, der tidligere har set på mammografiscreeninger, med en AI-algoritme, der analyserer billederne og sparer halvdelen af arbejdstiden for lægerne (5 mio. kr. i 2024).
  • Medfinansiering af ny medicinsk behandling. Der er en stigning i patienter, som skal behandles med særligt dyr sygehusmedicin, f.eks. immunterapi, der kan gavne udvalgte kræftpatienter. Midlerne vil kunne bruges til medfinansiering af den stigning i medicinpriserne, regionen oplever på området (5 mio. kr. i 2024).
  • Indkøb af udstyr til kræftbehandling med særligt fokus på teknologi, som kan være med til at optimere kapacitetsudnyttelsen på sygehusene. Det kan f.eks. være software til strålebehandling, så lægerne kan forbedre og reducere den tid, de bruger på at indtegne de områder på scanningsbilleder af patienter, der skal strålebehandles (12 mio. kr. i 2024).
  • Udbredelse af Kræftværket-app, der er en digital løsning, som hjælper unge med kræft med at håndtere deres sygdom og skabe sociale relationer med andre unge kræftpatienter. Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i december 2023 at give penge til appen, som udbredes til alle regioner (356.000 kr. i 2024).
APPFWU02V