Skip til primært indhold

Nærhospital etableres i Middelfart, og rygcenter flytter ind i moderniserede rammer i Kolding

Etableringen af et nærhospital i sygehusbygningerne i Middelfart er kommet et skridt nærmere. Både byrådet i Middelfart Kommune og regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt projektet. Regionsrådet har samtidig givet grønt lys til, at Rygcenter Syddanmark skal flytte til Kolding Sygehus for at skabe plads til de ønskede kommunale og regionale sundhedstilbud i nærhospitalet.

Sygehuset i Middelfart skal omdannes til et nærhospital. Det står klart, efter både byrådet i Middelfart Kommune og regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt projektet. Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet 27. marts 2023 også oplægget til, hvilke overordnede sundhedstilbud nærhospitalet skal rumme.

Dermed ligger det fast, at nærhospitalet i Middelfart blandt andet skal indeholde kommunale sundhedstilbud som rehabiliteringspladser, sygeplejeklinikker, akutsygepleje, sundhedspleje, socialpsykiatriske funktioner og et fælles telemedicinsk center.

Regionen etablerer blandt andet et daghospital samt indflytning af lokalpsykiatrien. Derudover er der i dag en række tilbud i sygehuset, der fortsætter, som fx smerteklinikken, røntgen, høreklinikken, jordemoderkonsultation og blodprøvetagning.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) glæder sig over perspektiverne i nærhospitalet:

- Vores beslutning om at lave et nærhospital i Middelfart og vores mange års erfaringer med at etablere sundhedshuse vidner om, at vi er en region, der hele tiden forsøge at nedbryde grænserne mellem de regionale, de kommunale og de private sundhedstilbud. Forhåbningen er, at vi hele tiden får skubbet til udviklingen til gavn for patienterne.

Rygcenter får moderne rammer på Kolding Sygehus

En af de brikker, der også er faldet på plads, er, hvilken adresse det regionale rygcenter får i fremtiden. Regionsrådet godkendte nemlig også, at centeret, der i dag er placeret på sygehuset i Middelfart, skal flytte ind på Kolding Sygehus for at give plads til de mange sundhedstilbud i det nye nærhospital.  

Bo Libergren (V) glæder sig over, at der er fundet en god løsning for rygcenterets fremtid:

- Det er en flytning, der påvirker mange medarbejdere fagligt og personligt. Derfor har det været afgørende for os i regionsrådet, at medarbejderne i rygcenteret og på Kolding Sygehus er blevet inddraget og hørt. Rygcenteret er kendt for at levere behandlinger i høj kvalitet, og med udgangspunkt i den fremlagte flytteplan skal vi nu arbejde videre med at sikre, at centeret får de bedst mulige fysiske rammer på Kolding Sygehus.  

Kolding Sygehus samler de kliniske funktioner i hovedbygningen

Etableringen af rygcenteret i de eksisterende bygninger på Kolding Sygehus betyder, at sygehuset må foretage en række ombygninger og afdelingsrokeringer for at sikre, at arealerne bruges optimalt, og at afdelingerne er placeret godt i forhold til hinanden.

Ombygningerne og rokaderne vil bygge videre på den gennemgribende renovering og udbygning, som Kolding Sygehus gennemgik i perioden 2014-2016, og de skal sikre, at de kliniske funktioner samles i sygehusets hovedbygning.

Rokaderne på Kolding Sygehus vil så vidt muligt blive gennemført i år, så et samlet Rygcenter Syddanmark kan rykke ind på Kolding Sygehus i 1. kvartal 2024.

Den samlede pris for etablering af et fremtidssikret og moderne rygcenter på Kolding Sygehus bliver 19,6 mio. kr., mens de mange rokeringer og ombygninger vil koste 27,7 mio. kr.

APPFWU02V