Skip til primært indhold

Region Syddanmark skal forberede en hurtigere flytning af funktioner fra Svendborg Sygehus til Odense Universitetshospital

Region Syddanmark sætter gang i planlægningen af en hurtigere flytning af funktioner mellem Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital. Det besluttede regionsrådet mandag. En flytning af udvalgte funktioner var allerede planlagt, men med dagens beslutning beder regionsrådet administrationen om at komme med et forslag til, hvordan det kan ske hurtigere, så bl.a. det kommende center for planlagt kirurgi på Svendborg Sygehus kan se dagens lys hurtigere end først forventet.

Frem for at vente på, at det det nye OUH åbner dørene, sætter regionen nu gang i det forberedende arbejde med at planlægge flytningen af nogle funktioner mellem Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital, så Svendborg Sygehus kan påbegynde arbejdet i overensstemmelse med deres fremtidige profil.

Ændringen af den fremtidige profil for Svendborg Sygehus blev politisk besluttet af regionsrådet i september 2022. Men flytningen for blandt andet den akutte kirurgi fra Svendborg Sygehus til det nye OUH blev allerede besluttet tilbage i 2010, da det daværende regionsråd vedtog, at Svendborg Sygehus skulle være et specialsygehus, når det nye OUH åbner for patienter.

På regionsrådsmødet mandag besluttede regionsrådet at sætte administrationen i gang med at planlægge et forslag til en tidligere flytning af den akutte kirurgi og behandling af traumepatienter fra Svendborg til Odense.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Sidste efterår satte regionsrådet rammen for den nye profil for det fremtidige Svendborg Sygehus. I dag har vi så bedt regionens folk om at sætte gang i forberedelserne og skitsere rammerne for en hurtigere fremrykning af funktioner mellem Svendborg og Odense, så vi kan komme i gang med at gøre Svendborg Sygehus klar til fremtiden. Når forslaget ligger klar, vil vi behandle forslaget politisk i regionsrådssalen.

Hun fortsætter:

- En fremrykning vil blandt andet betyde, at patienter fra det sydfynske område hurtigere end forventet vil få adgang til døgnbemandede akutte behandlingstilbud på lige fod med patienter fra resten af Fyn. Men inden det kan ske, skal fremrykningen af funktioner planlægges og fremlægges endeligt til beslutning for os politikere.

Udspil til fremrykning klar før jul

Det er planen, at regionsrådet inden årets udgang skal tage den endelige beslutning om, hvorvidt flytningen af funktioner mellem Svendborg og Odense skal fremrykkes.  

Mette With Hagensen siger:

- Det er allerede besluttet, at de akutte kirurgiske funktioner skal samles på det nye OUH. Så for at give Svendborg Sygehus de bedst mulige kort på hånden, mens vi venter på, at det nye OUH åbner, er vi politisk enige om, at vi skal overveje en fremrykning af funktioner. En fremrykning vil f.eks. frigøre kapacitet til planlagt kirurgi på det kommende center for planlagt kirurgi, og samtidig vil patienter på Sydfyn og i det sydfynske øhav få adgang til nye og udbyggede døgnbemandede tilbud med høj specialisering. Det vil også være med til at skabe en mere glidende og rolig overgang for både patienter, pårørende og medarbejdere, end hvis alle ændringer i forbindelse med den nye profil på Svendborg Sygehus indfases på samme tid.

Regionsrådet besluttede også mandag, at en høring af personalet i berørte afdelinger skal inkluderes i det forberedende arbejde, som administrationen skal komme med et oplæg til.

Etablering af center for planlagt kirurgi

En tidligere flytning af akutte kirurgiske funktioner mellem Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital vil udover etableringen af center for planlagt kirurgi også give plads til en tidligere samling af hoftenære frakturer for hele Fyn.

Derudover indeholder den nye profil for Svendborg Sygehus også en række nye eller udbyggede funktioner, der ikke kræver ombygning eller nybyggeri. Dem forventer regionen at sætte helt eller delvist i gang inden udgangen af 2023 eller i starten af 2024.

Det drejer sig om:

  • et senfølge- og bækkenbundscenter
  • styrkelse af daghospitalet
  • opstart af et palliativt sengeafsnit
  • udredning af medicinske patienter fra hele Fyn.

Derudover vil det fremtidige Svendborg Sygehus også indeholde en skadeklinik med åbningstid mellem 8.00 og 24.00 alle ugens dage samt en styrkelse af de nærhedsbaserede tilbud i et fællesambulatorie i tæt samdrift med specialerne på det nye OUH. Det kan eksempelvis være inden for arbejds- og miljømedicin, neurologi, nyremedicin, infektionsmedicin eller øjenområdet.

APPFWU02V